Martyna Merwa

Martyna Merwa

Diagnoza psychologiczna
Terapia psychologiczna
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązanich (TSR)
Socjoterapia
WWRD (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)