Małgorzata Kasprzak

Małgorzata Kasprzak

Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Terapia ASD (autyzm)
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)