REKRUTACJA

JAK ZNALEŹĆ SIĘ W NASZYM GRONIE?

 

REKRUTACJA DO KLAS 0, I

1. ZAPISY odbywają się od stycznia 2021 r. w sekretariacie szkoły – osobiście, mailowo bądź telefonicznie.

2. INDYWIDUALNE SPOTKANIA z uczniem-kandydatem i jego Rodzicami organizowane są 1 i 2 lutego 2021 r. w godz. od 12:00 do 17:00. Aby wziąć udział w spotkaniu zadzwoń i wybierz dogodny termin. Spotkania prowadzone są przez Klonowicki zespół rekrutacyjny. Prosimy o przedstawienie wszelkich informacji o szczególnych potrzebach edukacyjnych i psychofizycznych dziecka, sposobach terapii i aktualnych chorobach – po to, by móc jak najlepiej zaopiekować się dzieckiem. Statutowa opłata za rozmowę nie podlega zwrotowi.

3. INFORMACJA O WYNIKACH REKRUTACJI następuje po zakończeniu wszystkich spotkań indywidualnych. O przyjęciu dziecka decyduje Dyrektor szkoły wraz z zespołem rekrutacyjnym. Rodzice informowani są o decyzji telefonicznie przez sekretariat szkoły.

4. Naszego ucznia-kandydata powinna cechować:

 • sprawność grafomotoryczna i chwyt przyboru, tonus reki, kierunek znaków;
 • znajomość liter, odczytywanie sylab, wyrazów, zdań;
 • znajomość cyfr, przeliczanie, możliwość przekraczania progu, układanie liczb;
 • umiejętność układania puzzli;
 • umiejętność rysowania;
 • umiejętność zabawy i pracy w grupie rówieśniczej.

5. WYMAGANIA FORMALNE ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIEM

Potwierdzeniem decyzji Rodziców o umieszczeniu dziecka w szkole jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wpłata wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia na dany rok szkolny w ciągu tygodnia od dnia przekazania informacji o przyjęciu dziecka do szkoły. Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi.
Zobacz dokument: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW.


 

REKRUTACJA DO KLAS PROGRAMOWO WYŻSZYCH: II, III, IV, V, VI, VII i VIII

 • o przyjęciu kandydata decyduje Dyrektor szkoły,
 • kandydaci wraz z Rodzicami zapraszani są do rozmowy kwalifikacyjnej z nauczycielami języka polskiego, matematyki i języka angielskiego w terminie wyznaczonym przez Dyrektora szkoły.

Potwierdzeniem decyzji Rodziców o umieszczeniu dziecka w szkole jest zawarcie umowy o świadczenie usług edukacyjnych oraz wpłata wpisowego w wysokości ustalonej przez Zarząd Stowarzyszenia na dany rok szkolny w ciągu tygodnia od dnia przekazania informacji o przyjęciu dziecka do szkoły. Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi. Zobacz dokument: REGULAMIN REKRUTACJI UCZNIÓW

Zapisy:

 • telefonicznie 817416811,
 • e-mail: klonowic@klonowic.lublin.pl,
 • osobiście w sekretariacie szkoły.