Kadra

Virginia Sitarz

Dyrektor Poradni


+48 81 741 68 11
virginia.sitarz@klonowic.lublin.pl
Małgorzata Kowalczyk-Zinkiewicz


malgorzata.kowalczyk@klonowic.lublin.pl

Diagnoza pedagogiczna
Terapia pedagogiczna

Agnieszka Gadamska


agnieszka.gadamska@klonowic.lublin.pl

Logopedia
WWRD (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

Karolina Kowalska-Maik

(długotrwała nieobecność)karolina.kowalska@klonowic.lublin.pl

Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Diagnoza SI (Integracja sensoryczna )
Terapia SI (Integracja sensoryczna )
Logopedia
WWRD (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

Małgorzata Kasprzak


malgorzata.kasprzak@klonowic.lublin.pl

Terapia osób z niepełnosprawnością intelektualną
Terapia ASD (autyzm)
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)
Alternatywne i wspomagające metody komunikacji (AAC)

Ewelina Hejwowska


ewelina.hejwowska@klonowic.lublin.pl

Diagnoza psychologiczna
Terapia psychologiczna
Terapia ASD (autyzm)
Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Martyna Merwa


martyna.merwa@klonowic.lublin.pl

Diagnoza psychologiczna
Terapia psychologiczna
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązanich (TSR)
Socjoterapia
WWRD (Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka)

Marzena Wiejak-Harasimiuk


marzena.wiejak@klonowic.lublin.pl

Terapia pedagogiczna
Terapia Skoncentrowana na Rozwiązanich (TSR)

Telefony: 81 741 68 11 (sekretariat), 515 271 440 (psycholog)

Nr rachunku bankowego do wpłat za usługi poradni:
Klonowic sp. z o.o.
98 1140 1094 0000 5693 6500 1001