Nauczyciele

Barszczewska Agata

język niemieckiagata.barszczewska@klonowic.lublin.pl
Barwińska Anna

matematykaanna.barwinska@klonowic.lublin.pl
Betiuk Wioletta

neurologopeda, logopedawioletta.betiuk@klonowic.lublin.pl
Charis Zofia

język angielskizofia.charis@klonowic.lublin.pl
Chęckiewicz Joanna

edukacja wczesnoszkolnajoanna.checkiewicz@klonowic.lublin.pl
Dams Aneta

wychowanie do życia w rodzinie, etykaaneta.dams@klonowic.lublin.pl
Fatyga Małgorzata

język angielskimalgorzata.fatyga@klonowic.lublin.pl
Garbacz Karolina

język polski, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagający, nauczyciel bibliotekarz (długotrwała nieobecność)karolina.garbacz@klonowic.lublin.pl
Greguła Barbara

geografiabarbara.gregula@klonowic.lublin.pl
Hejwowska Ewelina

nauczyciel wspomagający (długotrwała nieobecność)ewelina.hejwowska@klonowic.lublin.pl
Hryć Agnieszka

nauczyciel świetlicyagnieszka.hryc@klonowic.lublin.pl
Kamińska-Ostęp Agnieszka

chemia, fizykaagnieszka.kaminska@klonowic.lublin.pl
Kasprzak Małgorzata

przyroda, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagającymalgorzata.kasprzak@klonowic.lublin.pl
Klimkowicz Adrianna

nauczanie wczesnoszkolneadrianna.klimkowicz@klonowic.lublin.pl
Kloc-Drobek Justyna

matematyka, informatykajustyna.kloc@klonowic.lublin.pl
Korzeniewski Dariusz

wychowanie fizycznedariusz.korzeniewski@klonowic.lublin.pl
Kosior Katarzyna

edukacja wczesnoszkolnakatarzyna.kosior@klonowic.lublin.pl
Kowalczyk-Zinkiewicz Małgorzata

WICEDYREKTOR SZKOŁY, edukacja wczesnoszkolna, język angielskimalgorzata.kowalczyk@klonowic.lublin.pl
Kuklewska Edyta

plastyka, technikaedyta.kuklewska@klonowic.lublin.pl
Kulszew Katarzyna

muzykakatarzyna.kulszew@klonowic.lublin.pl
Kuszyk-Bytniewska Mariola

etykamariola.kuszyk@klonowic.lublin.pl
Lipniewska-Sybirska Paulina

wychowanie przedszkolne. pedagog specjalny, nauczyciel wspomagającypaulina.lipniewska@klonowic.lublin.pl
Maciążek Magdalena

AUDYTOR SZKOŁY, wychowanie fizycznemagdalena.maciazek@klonowic.lublin.pl
Mazurek Dorota

KOORDYNATOR ERASMUS+, język angielskidorota.mazurek@klonowic.lublin.pl
Merwa Martyna

psycholog, doradztwo zawodowemartyna.merwa@klonowic.lublin.pl
Obszańska-Cur Sylwia

wychowanie fizyczne, edukacja dla bezpieczeństwasylwia.obszanska@klonowic.lublin.pl
Papierz-Jankowska Karolina

edukacja wczesnoszkolna, terapeuta integracji sensorycznejkarolina.papierz@klonowic.lublin.pl
Patyra Julita

edukacja wczesnoszkolna (długotrwała nieobecność)julita.patyra@klonowic.lublin.pl
Romanowska Karolina

asystent wychowania przedszkolnego (długotrwała nieobecność)karolina.romanowska@klonowic.lublin.pl
Rzeźnik Jakub

język angielskijakub.rzeznik@klonowic.lublin.pl
Sitarz Virginia

DYREKTOR SZKOŁY, język angielskivirginia.sitarz@klonowic.lublin.pl
Siudem Adam

religia Kościoła rzymskokatolickiegoadam.siudem@klonowic.lublin.pl
Siwek Agnieszka

muzyka, rytmika, nauczyciel świetlicyagnieszka.siwek@klonowic.lublin.pl
Staniuk Beata

język polski (długotrwała nieobecność)beata.staniuk@klonowic.lublin.pl
Śliwka Aneta

język niemieckianeta.sliwka@klonowic.lublin.pl
Trzaskowska Krzysztofa

język polskikrzysztofa.trzaskowska@klonowic.lublin.pl
Wagner Olga

nauczyciel świetlicy, pedagog specjalny, nauczyciel wspomagającyolga.wagner@klonowic.lublin.pl
Wiąckiewicz Justyna

edukacja wczesnoszkolnajustyna.wiackiewicz@klonowic.lublin.pl
Wiejak-Harasimiuk Marzena

pedagog szkolnymarzena.wiejak@klonowic.lublin.pl
Żukowski Benedykt

historia, wiedza o społeczeństwiebenedykt.zukowski@klonowic.lublin.pl