Dane do faktur VAT

Nabywca/płatnik:
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie
20-824 Lublin, al. Warszawska 94
NIP: 712-10-17-813

Odbiorca:
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie
20-824 Lublin, al. Warszawska 94

Adres dostawy/miejsce wykonania usługi:
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie
20-824 Lublin, al. Warszawska 94