Zapytanie ofertowe nr RFP-1/2022 (wycena nieruchomości zabudowanej)

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie/wykonanie następujących produktów/usług:

 1. wycena nieruchomości zabudowanej, w formie operatu szacunkowego, zlokalizowanej w Lublinie, al. Warszawska 94.

Informacje dodatkowe:

 1. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00103249/7 w X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH LUBLIN.
 2. Operat szacunkowy ma prawo wykonać jedynie uprawniony rzeczoznawca majątkowy (lub zespół rzeczoznawców lub wyspecjalizowana firma skupiająca rzeczoznawców i specjalistów z innych dziedzin) wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
 3. W zakresie wyceny nieruchomości rzeczoznawca ma obowiązek postępować w sposób obiektywny, niezależny i staranny w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późn. zm.).
 4. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin bezpośrednio na terenie nieruchomości (20-824 Lublin, al. Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 817416811 lub mailowo zarzad@klonowic.lublin.pl.
 5. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy usługi wyceny nieruchomości, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 (środa).

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin związania ofertą nie może być krótszy niż do dnia 31 stycznia 2022 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zarzad@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
AZ Kancelaria Rzeczoznawców Majątkowych S.C.,
Fryderyka Chopina 15, 20-026 Lublin

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-5/2021 (odbiór odpadów komunalnych)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (według specyfikacji w załączonej w linku tabeli) z siedziby Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).

Informacje dodatkowe:

 1. Przewidywany wykaz odpadów komunalnych (tabela do pobrania i wypełnieniea przez oferenta w kolumnie „cena jednostkowa”):
  Tabela: WYKAZ ODPADÓW KOMUNALNYCH do RFP-5/2021
 2. Dla odpadów segregowanych należy puwzględnić różne wielkości pojemników (nie znamy jeszcze naszego realnego zapotrzebowania w tym zakrsie).
 3. Podana w tabeli częstotliwość odbioru odpadów może ulec zmianie w trakcie realizacji umowy (nie znamy jeszcze naszego realnego zapotrzebowania w tym zakrsie).
 4. Miejsce odbioru odpadów: z siedziby Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).
 5. Terminy odbioru odpadów: zgodnie z ustalonym harmonogramem, dodatkowe odbiory odpadów będą doraźnie ustalane telefonicznie lub mailowo.
 6. Z chwilą odbioru odpadów oferent przejmuje całkowitą odpowiedzialność w zakresie postępowania z nimi, zgodnie z odpowiednimi przepisami obowiązującymi w zakresie ochrony środowiska.
 7. Oferent zapewni nieodpłatnie pojemniki na odpady o pojemności przewidzianej w umowie, na czas niezbędny do realizacji umowy.
 8. Przewidywany termin realizacji usługi: od 1 lipca 2021 roku.
 9. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin (np. miejsce przechowywania pojemników na odpady i trasa dojazdu do nich drogą wewnętrzną)  bezpośrednio w siedzibie naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 10. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres usług. Zakres ten może ulec zmianie. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 21 czerwca 2021 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy/odbioru produktów do/z siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
PreZero Recycling Wschód sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 6, 20-479 Lublin

 

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-4/2021 (świadczenie usług prawniczych)

Zarząd Stowarzyszenia Oświatowo-Wychowawczego im. S.F. Klonowica w Lublinie (SOW) zaprasza do składania pisemnie, na adres 20-824 Lublin, al. Warszawska 94 lub pocztą elektroniczną na adres zarzad@klonowic.lublin.pl, oferty na świadczenie usług prawniczych na rzecz SOW i prowadzonej przez Stowarzyszenie Społecznej Szkoły Podstawowej im. S.F Klonowica w Lublinie.

W ofercie należy wskazać formę prawną usługodawcy, doświadczenie zawodowe oraz miesięczną cenę ryczałtową wynagrodzenia za świadczoną usługę (brutto) oraz sposobu świadczenia usługi.

Preferowany zakres usług obejmuje prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo oświatowe, windykację należności od dłużników w formie wezwań do zapłaty poprzez postępowania sądowe, aż do egzekucji włącznie. Usługi obejmować powinny konsultacje, opinie prawne, opracowanie dokumentów i pism na zlecenie Zarządu i Dyrektora Szkoły.

Termin składania ofert upływa 23 kwietnia 2021.

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-3/2021 (profesjonalne środki utrzymania czystości VOIGT)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie w 2021 roku następujących produktów/usług:

 1. C201 GLASS PROTECT w opakowaniu 0,6l ze spryskiwaczem (producent: VOIGT). Produkt do profesjonalnego zastosowania w formule spray and wipe. Antystatyczny środek do mycia i pielęgnacji powierzchni szklanych. – 50 opakowań;
 2. C232 UNI FURNI w opakowaniu 5 litrowym (producent: VOIGT). Skoncentrowany, preparat do mycia podłóg i powierzchni ponadpodłogowych. – 4 opakowania;
 3. C233 UNI ANTISTATIC w opakowaniu 1 litr (producent: VOIGT). Zalecany do bieżącego mycia posadzek, na których mogą wystąpić wyładowania pół elektrostatycznych (np. serwerownie). Zalecany również do bieżącego czyszczenia sprzętów biurowych między innymi ekranów LCD, komputerów.
  – 20 opakowań;
 4. C131 SANIT EASY w opakowaniu 10 litrów (producent: VOIGT). Skoncentrowany preparat o przyjemnym zapachu do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych odpornych na działanie kwasów. Rozpuszcza naloty z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki. – 8 opakowań;
 5. C123 SANIT GEL w opakowaniu 1 litrowym (producent: VOIGT). Gotowy do użycia żel o przyjemnym zapachu. Zalecany do mycia powierzchni i przedmiotów sanitarnych. Dzięki zwiększonej lepkości dłużej utrzymuje się na powierzchniach pionowych. Skutecznie rozpuszcza naloty z kamienia wodnego, resztki mydła, tłusty brud oraz rdzawe nacieki. – 24 opakowania;
 6. C466 STRIPPER MAX w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT). Silny środek do usuwania starych warstw polimerowych i woskowych. Wykazuje dobrą skuteczność przy niskich stężeniach. Szczególnie zalecany do przygotowania podłoża przed nałożeniem polimerów. Nadaje się do podłóg PCV i kamiennych.
  – 1 opakowanie;
 7. C344 FLOOR PROTECT MAX w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT). Zapachowy środek do mycia i pielęgnacji podłóg z dodatkiem Teflon™ surface protector. Nadaje się do maszynowego i ręcznego czyszczenia każdego typu wodoodpornych podłóg, w tym m.in. gresów, PCV, linoleum, gumowych, kamiennych i lakierowanych podłóg drewnianych. – 8 opakowań;
 8. C457 ULTRACLEAN PLUS w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT). Nie zawierający fosforanów, wysoce skoncentrowany, bezpieczny środek do mycia bieżącego i gruntownego. Usuwa zabrudzenia pochodzenia tłuszczowego i przemysłowego m.in. oleje, smary. Zalecany do: warsztatów, hal produkcyjnych, galerii handlowych, centrów logistycznych. – 4 opakowania;
 9. C593 PROTECT FLOOR MAX Zabezpieczanie podłóg z dodatkiem Teflon™ surface protector w opakowaniu 1 litrowym (producent: VOIGT). Odporna na ścieranie dyspersja polimerowa do nabłyszczania powierzchni o dużym natężeniu ruchu. Szczególnie zalecany do posadzek wykonanych z PCV (linoleum, gumolit) oraz podłóg kamiennych.  – 36 opakowań;
 10. C902 FRESH FLOWER Odświeżacz powietrza, zapach kwiatowy w opakowaniu 0,6 litra ze spryskiwaczem (producent: VOIGT). Odświeżacz powietrza o wydłużonym działaniu, przeznaczony do toalet, łazienek, szatni, natrysków, poczekalni, palarni, itp.  – 10 opakowań;
 11. C200 UNI MULTI FOAM Mycie powierzchni ponadpodłogowych, aktywna piana opakowanie 0,6 litra ze spryskiwaczem. Wysoce skuteczny uniwersalny produkt, szybko odparowuje z powierzchni nie pozostawiając smug. Bezpieczny, świetnie nadający się do zastosowania na zmywalnych gładkich i błyszczących powierzchniach lakierowanych, ceramicznych, lustrzanych, szklanych i metalowych. – 40 opakowań;
 12. FR-70 FRISGLAS – płyn do mycia szyb opakowanie 5 litrów, kolor niebieski o przyjemnym zapachu. Dobrze odtłuszczający, nie pozostawiający smug. – 4 opakowania;
 13. bezpłatny zestaw butelek 0,6 l (z odpowiednią etykietą informującą o danych produkcie) w ilościach niezbędnych do prawidłowego korzystania z ww. preparatów przez personel zewnętrznej firmy sprzątającej;
 14. bezpłatny mechaniczny system dozowania (dozownik przepływowy) dostosowany do prawidłowego rozcieńczenia produktów VOIGT do opakowań (kanistrów) 10 litrowych VOIGT niezbędny do prawidłowego korzystania z ww. preparatów;
 15. bezpłatne przeprowadzenie szkolenia/szkoleń, dla personelu zewnętrznej firmy sprzątającej, niezbędnych do prawidłowego korzystania z ww. preparatów.

Powyżej przedstawiamy przewidywane ilości. Ilości te mogą ulec zmianie. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do 31 grudnia 2021 r., według potrzeb szkoły, a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór dostawcy profesjonalnych środków utrzymania czystości, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2021 r. (niedziela). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano wyboru dostawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę:
Sylpo System Sp. z o.o., Mełgiewska 24, 20-234 Lublin.

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-2/2021 (artykuły higieniczne i środki czystości)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie w 2021 roku następujących produktów/usług:

1. papier toaletowy w dużej rolce JUMBO, makulaturowy, jednowarstwowy, szary, średnica zewnętrzna rolki ~19cm, szerokość rolki 9-10 cm, długość ~140m – 1000 rolek;
2. ręcznik papierowy w rolce MAXI, dwuwarstwowy, średnica zewnętrzna rolki ~19 cm, szerokość rolki 19-20 cm, długość ~150m – 1000 rolek;
3. chusteczki higieniczne dwuwarstwowe wyciągane z kartonika, min. pojemność kartonika 150 szt. – 200 opakowań;
4. mydło antybakteryjne, przystosowane do dozowników, kanister 5 litrów –  30 sztuk;
5. rękawiczki nitrylowe, bezpudrowe, rozmiar S i/lub M w opakowaniach po 100 szt. –  30 opakowań;
6. worki na odpady o pojemności 35 litrów HDPE – 4000 sztuk;
7. worki na odpady o pojemności 60 litrów HDPE – 4000 sztuk;
8. worki na odpady o pojemności 120 litrów LDPE – 2500 sztuk;
9. worki na odpady o pojemności 240 litrów LDPE – 150 sztuk.

Powyżej przedstawiamy przewidywane ilości. Ilości te mogą ulec zmianie. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do 31 grudnia 2021 r., według potrzeb szkoły, a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór dostawcy artykułów higienicznych i środków czystości, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2021 r. (niedziela). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano wyboru dostawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę:
PHU Pamar Marcin Andrzejuk, Lotnicza 49, 20-354 Lublin.

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-1/2021 (art. papiernicze i biurowe)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie w 2021 roku następujących produktów/usług:

1. PAPIER KSERO BIAŁY A/4 (min.: 80 g/m2, białość CIE 146) w ryzach po 500 kartek. Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych, do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego, musi mieć możliwość obustronnego wkładania do urządzenia biurowego tzn. papier bez zaznaczonej strony wierzchniej – 500 ryz;
2. PAPIER KSERO BIAŁY A/3 (min.: 80 g/m2, białość CIE 146) w ryzach po 500 kartek. Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych, do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego, musi mieć możliwość obustronnego wkładania do urządzenia biurowego tzn. papier bez zaznaczonej strony wierzchniej – 10 ryz;
3. SEGREGATOR A4/50mm wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią, dwustronna etykieta, wyposażony w mechanizm dźwigniowy z dociskaczem – 30 sztuk;
4. SEGREGATOR A4/70mm wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią, dwustronna etykieta, wyposażony w mechanizm dźwigniowy z dociskaczem – 30 sztuk;
5. MARKER suchościeralny V BOARD MASTER (producent PILOT), marker posiada wymienny zbiornik z płynnym atramentem, kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony – łącznie 100 sztuk;
6. WKŁAD (nabój z atramentem) do markera V BOARD MASTER (producent PILOT), kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony – łącznie 200 sztuk.

Powyżej przedstawiamy przewidywane ilości. Ilości te mogą ulec zmianie. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do 31 grudnia 2021 r., według potrzeb szkoły, a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór dostawcy artykułów papierniczych i biurowych, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 28 lutego 2021 (niedziela). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2021 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano wyboru dostawcy, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę:
ABC Papier Sp. z o.o., ul. Związkowa 27, 20-148 Lublin.

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-6/2020 (wykonanie i montaż rolet okiennych)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. Wykonanie i montaż rolet zaciemniających podgumowanych w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).

Informacje dodatkowe:

 1. Należy wykonać i zamontować rolety zaciemniające, podgumowane (w kasetach) które nie przepuszczają światła i blokują ciepło słoneczne.
 2. Osłony należy zamontować na 18-tu oknach (po 3 skrzydła), w następujących salach lekcyjnych:
  1. sala nr 103 – 2 kpl.;
  2. sala nr 104 – 1 kpl.;
  3. sala nr 105 – 3 kpl.;
  4. sala nr 106 – 3 kpl.;
  5. sala nr 107 – 3 kpl.;
  6. sala nr 108 – 2 kpl.;
  7. sala nr 109 – 2 kpl.;
  8. sala nr 209 – 2 kpl.
 3. Kolor kasety: biały. Kolor prowadnic pionowych: biały. Kolor tkaniny podgumowanej: do uzgodnienia. Strona sterowania: w zależności od rodzaju skrzydła okiennego (lewa lub prawa).
 4. Przybliżone wymiary rolet (wraz z kasetą i prowadnicami) dla jednego kompletu okien (dwa górne skrzydła rozwierne i jedno dolne skrzydło uchylne) podane w centymetrach (długość x wysokość):
  1. skrzydło rozwierne lewe (górne): 58 x 117;
  2. skrzydło rozwierne prawe (górne): 58 x 117;
  3. skrzydło uchylne (dolne): 132 x 50.
 5. Fotografia jednego kompletu okien:
 6. Planowany termin rozpoczęcia robót (montażu): 17 sierpnia 2020.
  Planowany termin zakończenia prac: sukcesywnie do 31 grudnia 2020.
 7. Wymagana gwarancja min. 60 miesięcy.
 8. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin i pomiarów bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 9. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres prac. Zakres ten może ulec zwiększeniu o prace dodatkowe, np.  instalacja rolet w innych pomieszczeniach. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy rolet, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 (czwartek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym i przedmiarze robót, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
BOBI-DECOR Sp. Jawna, ul. Gospodarcza 23G, 20-211 Lublin.

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-5/2020 (świadczenie usług żywieniowych)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. świadczenie usług żywieniowych, w tym wykonanie usługi cateringowej polegającej na dostarczeniu posiłków, a także ich przygotowywaniu w siedzibie Zleceniodawcy (niektórych potraw, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi) dla dzieci uczęszczających do Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie oraz nauczycieli i pracowników (20-824 Lublin, al.Warszawska 94) w roku szkolnym 2020/2021.

Informacje dodatkowe:

 1. Oferent zobowiązuje się we wszystkie dni nauki i zajęć szkolnych przygotowywać i wydawać obiady uczniom  oraz nauczycielom i pracownikom.
 2. Oferent zapewni Rodzicom uczniów, nauczycielom i pracownikom dostęp do elektronicznego systemu do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych (np. MASTERSZEF, StartEdu itp.).
 3. Zapłata za wydane posiłki dokonywana będzie poprzez elektroniczny system do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych, a jej obowiązek spoczywa bezpośrednio na Zamawiających (Rodzicach/Opiekunach/Nauczycielach/Pracownikach). Opłaty za złożone zamówienie mogą być dokonane przez Zamawiających w formie przelewu tradycyjnego dokonywanego na indywidualne konto bankowe każdego użytkownika (System automatycznie nadaje numer konta każdej osobie), bądź przelewem natychmiastowym on-line.
 4. Oferent jest odpowiedzialny za sporządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem, który musi być opublikowany w elektronicznym systemie do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych na każdy miesiąc do 25 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc świadczenia usług. Oferent może dokonać nieznacznych odstępstw od jadłospisów. Oferent zobowiązany będzie informować  Zamawiających posiłki drogą elektroniczną (np. w elektronicznym systemie do zarządzania indywidualnym zamówieniami posiłków w placówkach edukacyjnych) o odstępstwach do godziny 9.30 danego dnia. Wszelkie odstępstwa nie mogą spowodować pogorszenia jakości posiłków ani podwyższenia/obniżenia ceny za dany posiłek. Oferent, w każdy piątek prześle do szkoły wykaz składników przyszłotygodniowego jadłospisu, w formie elektronicznej.
 5. Szkoła odda, a Oferent przyjmie w użytkowanie pomieszczenia kuchni oraz stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem. Mienie ruchome i nieruchome zostanie przekazane protokołem zdawczo-odbiorczym, na czas trwania umowy. Opłata za użytkowanie (w tym media: woda, gaz, energia elektryczna) ww. wynosić będzie 200,00 (dwieście 00/100) zł miesięcznie +VAT
 6. Oferent zobowiązany jest do utrzymania w czystości i w należytych warunkach higieniczno-sanitarnych wynajmowane pomieszczenia, sprzęt i wyposażenie oddane w użytkowanie.
 7. Oferent zobowiązany jest do sporządzania posiłków zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006r.  o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017, poz. 149 ze zm.), Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz. U 2016, poz. 1154), normami żywienia oraz zaleceniami Instytutu Żywności i Żywienia.
 8. W ramach wyżywienia uczniów klasy „0” oferent przygotowywać będzie drugie śniadanie wraz z napojem, zupę, drugie danie wraz z napojem oraz podwieczorek, natomiast w ramach wyżywienia uczniów klas I-VII szkoły podstawowej, klas II-III gimnazjum oraz nauczycieli i pracowników:  zupę, drugie danie wraz z napojem oraz opcjonalnie podwieczorek. W ramach śniadania oferent przygotowywać będzie kanapki, zupy mleczne lub inne zaakceptowane przez szkołę posiłki.
 9. Obiady będą składać się z dwóch dań. Pod pojęciem obiadów należy rozumieć:
  • zupę, zupę z wkładką mięsną podaną ze świeżym pieczywem,
  • danie mięsne (drobiowe, wieprzowe, wołowe, cielęce, rybne),
  • danie bezmięsne (np. naleśniki, pierogi, placki ziemniaczane),
  • dodatek do drugiego dania: ziemniaki, makaron, ryż, kasza, surówka, sałatka,
  • kompot, herbatę, wodę, inny napój.
 10. Gramatura minimalna posiłków dla uczniów klasy „0” oraz szkoły podstawowej klas I-IV przedstawia się następująco:
  – pieczywo 60g, wędlina/ser/pasta/dżem/miód 10g, warzywa 5-10g, masło 5g
  – zupa – 250 ml
  – ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – 100 g
  – mięso lub ryba – 80 g
  – surówki, jarzyny – 100 g
  – naleśniki, kluski, pierogi itp. – 200 g
  – wkładka mięsna – 50 g
  – pieczywo – 50g
  – kompot, herbata, woda – 200 ml
  – podwieczorek – 200 ml/200g
 11. Gramatura minimalna posiłków dla  uczniów szkoły podstawowej klas V-VIII jest następująca:
  – zupa – 300 ml
  – wkładka mięsna do zupy – 50 g
  – ziemniaki, kasza, ryż lub makaron – min. 125 g
  – mięso lub ryba – min. 100 g
  – surówki, jarzyny – min. 110 g
  – naleśniki, kluski, pierogi itp. – min. 250 g
  – pieczywo – 100g
  – kompot, herbata, woda – min. 200 ml
  – podwieczorek – 200ml/200g
 12. Przygotowanie posiłków odbywać się będzie z artykułów zakupionych przez oferenta.
 13. Oferent zobowiązuje się do przechowywania próbek żywności zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17.04.2007 r. w sprawie pobierania i przechowywania próbek żywności przez zakłady żywienia zbiorowego typu zamkniętego (Dz. U. Nr 80, poz. 545).
 14. Oferent ponosi odpowiedzialność za jakość obiadu, temperaturę w chwili podania oraz jego walory smakowe i estetyczne.
 15. Koszt przygotowania i wydania  jednej porcji całodziennego wyżywienia składającego się z trzech posiłków dla uczniów klasy „0” musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach  wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość śniadania, zupy, II dania, podwieczorku, napoi.
 16. Koszt przygotowywania  i wydania jednej porcji posiłku dla uczniów klas I-IV szkoły podstawowej musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach  wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość zupy, II dania, napoju.
 17. Koszt przygotowywania i wydania jednej porcji posiłku dla uczniów klas V-VIII Szkoły Podstawowej oraz nauczycieli i pracowników musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT). W ramach wskazanej kwoty należy rozróżnić wartość zupy, II dania, napoju.
 18. Wartość podwieczorku w ramach rozszerzenia wyżywienia musi być przedstawiony w ofercie (w tym podatek VAT).
 19. Oferent zobowiązuje się do:
  • przygotowywania urozmaiconych, pełnowartościowych, dostosowanych do wieku dzieci posiłków, zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • przygotowywania, zgodnie ze wskazaniami Zamawiających, posiłków o obniżonej zawartości białka zwierzęcego, o obniżonej zawartości glutenu, o obniżonej zawartości mleka i pochodnych lub innych indywidualnych diet,
  • przywożenia posiłków w naczyniach posiadających atest PZH oraz samochodem przeznaczonym do przewozu żywności, posiadającym odbiór przez Państwową Inspekcję Sanitarną,
  • przygotowywania w miarę możliwości niektórych potraw, np. gotowanie ziemniaków, ryżu, makaronów, kasz w kuchni w siedzibie Zleceniodawcy, celem zapewnienia wysokiej jakości posiłków
  • utrzymania w wynajmowanych pomieszczeniach – kuchni, jadalni – właściwych warunków sanitarno-epidemiologicznych, zgodnie z wymogami odpowiednich służb oraz przepisami prawa,
  • sprawowanie opieki nad wynajmowanym mieniem, ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody i zniszczenia powstałe w związku z prowadzoną działalnością.
 20. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin (pomieszczenia kuchni oraz stołówki szkolnej wraz ze znajdującym się tam wyposażeniem)  bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 21. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres usług. Zakres ten może ulec zwiększeniu. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy świadczenia usług żywieniowych w roku szkolnym 2020/2021, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 27 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 sierpnia 2021 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
Symfonia smaku, Kinga Rakowska, ul. Symfoniczna 3a, 20-853 Lublin;
od listopada 2020:
EKO Planet Kamil Nadulski z siedzibą w Lublinie przy ul. Jantarowej 5/106.

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-4/2020 (wykonanie izolacji pionowej fundamentu)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert (np. kosztorys ofertowy) na dostarczenie/wykonanie następujących produktów/usług:

 1. Wykonanie izolacji pionowej fundamentu budynku (fragmentu) Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Zapytanie ofertowe nr RFP-3/2020 (profesjonalne środki utrzymania czystości VOIGT)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie w 2020 roku następujących produktów/usług:

 1. VC 176 NANO GLASS w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT)  środek do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych – 4 opakowania;
 2. VC 137 EASY FURNI w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany preparat do bieżącego mycia wodoodpornych podłóg, PCV, linoleum, kamienia naturalnego, betonu, marmuru, podłóg ceramicznych, gresu, lakierowanych parkietów oraz paneli  – 2 opakowania;
 3. VC 171 KATOPOL w opakowaniu 1 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany, antystatyczny środek, przeznaczony do mycia wodoodpornych powierzchni, a w szczególności do mycia komputerów, telewizorów, ekranów LCD oraz innych urządzeń biurowych – 20 opakowań;
 4. VC 107 EASY SANIT w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany preparat przeznaczony do bieżącego mycia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych, porcelany sanitarnej, armatury, gresu, płytek ceramicznych i stali   nierdzewnej – 8 opakowań;
 5. VC 117 EASY GEL w opakowaniu 1 litrowym (producent: VOIGT) żel do mycia urządzeń sanitarnych, do czyszczenia powierzchni i przedmiotów takich jak toalety, pisuary, bidety, kafelki, umywalki i kabiny prysznicowe – 24 opakowania;
 6. VC 150 GRUNDPUR w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany, zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów – 1 opakowanie;
 7. VC 248 NANO PERFECT FLOOR w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT)  antystatyczny środek do mycia wszelkich podłóg odpornych na działanie wody, do bieżącej pielęgnacji podłóg pokrytych preparatem HD FLOOR PROTECT VC 370 – 8 opakowań;
 8. VC 242 Premium, BRUDPUR Premium w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany, zapachowy środek do gruntownego mycia i usuwania tłustych zabrudzeń z powierzchni odpornych na działanie alkaliów – 6 opakowań;
 9. VC 370 HD FLOOR PROTECT w opakowaniu 1 litrowym (producent: VOIGT) wysokopołyskowa, profesjonalna dyspersja o podwyższonej trwałości i odporności na ścieranie, przeznaczona do powierzchni o dużym natężeniu ruchu – 36 opakowań;
 10. VC 129 AROMAT FRUIT GEL w opakowaniu 0,6 litra ze spryskiwaczem (producent: VOIGT), odświeżacz powietrza o wydłużonym czasie działania, neutralizujący odory – 10 opakowań;
 11. bezpłatny zestaw butelek 0,6 l (z odpowiednią etykietą informującą o danych produkcie) w ilościach niezbędnych do prawidłowego korzystania z ww. preparatów przez 3-osobowy personel sprzątający;
 12. bezpłatny mechaniczny system dozowania (dozownik przepływowy) dostosowany do prawidłowego rozcieńczenia produktów VOIGT do opakowań (kanistrów) 10 litrowych VOIGT niezbędny do prawidłowego korzystania z ww. preparatów;
 13. bezpłatne przeprowadzenie szkolenia/szkoleń dla personelu sprzątającego niezbędnych do prawidłowego korzystania z ww. preparatów.

Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI