Egzaminy Cambridge w Klonowicu

Drodzy uczniowie i rodzice, już w najbliższą sobotę 13 kwietnia w naszej szkole odbędą się egzaminy międzynarodowe z języka angielskiego Cambridge ESOL – Starters, Movers, KET i PET.

Godziny egzaminu pisemnego:

Starters – klasy 3 godzina 8.45
Movers – klasy 5 godzina 11.45
KET – klasy 6 godzina 12.00 (egzamin ustny odbywa się przed egzaminem pisemnym)
PET – klasy 8 godzina 9.00

Wszystkie informacje szczegółowe dotyczące części ustnej (ustalanej indywidualnie) otrzymali Państwo w mailu od British Council.

Prosimy wszystkich kandydatów o przybycie na miejsce egzaminu na 25 minut przed jego rozpoczęciem.

ŻYCZYMY POWODZENIA
Virginia, Dorota i Zosia

Egzamin z języka angielskiego.

W najbliższą sobotę pięcioro uczniów klasy 3 gimnazjum będzie zdawało międzynarodowy egzamin z języka angielskiego Preliminary English Test – Cambridge ESOL. Trzymamy kciuki aby wyniki były jak najwyższe i życzymy powodzenia na kolejnych etapach nauki. Do konkursu uczniów przygotowała Pani Dorota Mazurek.

Wyniki egzaminu Cambridge ESOL FCE level B2

Gratulacje dla uczniów klasy 3 gimnazjum – Adama Brzęka, Michała Filipiuka, Jędrzeja Franczaka, Ady Jankowskiej, Jakuba Moszyńskiego, Zuzanny Płazy, Wojciecha Tarkowskiego i Michała Wójcika. Wszyscy uczniowie zdali międzynarodowy egzamin z języka angielskiego na poziomie B2.
Powodzenia na kolejnym etapie przygody z angielskim.
Wasz nauczyciel języka angielskiego i wychowawca Dorota Mazurek.

Erasmus+ P4C szkolenie dla nauczycieli w Budapeszcie


W dniach 5 – 9 maja 2018r. w Budapeszcie w ramach projektu Erasmus+ P4C odbyło się szkolenie dla nauczycieli i edukatorów z czterech krajów partnerskich – Polski, Węgier, Wielkiej Brytanii i Szwecji. Wzięli w nim udział nasi nauczyciele: Pani Dorota Mazurek (nauczyciel języka angielskiego i koordynator projektu), Pani Zofia Charis (nauczyciel języka angielskiego) oraz Pani Iwona Kryczka (nauczyciel geografii).

Kurs prowadziła Pani Julie McCann (twitter.com/Lpool_PSHE_P4C) trenerka SAPERE (www.sapere.org.uk).

Oprócz poznania etapów pracy metodą dociekań filozoficznych oraz praktycznego jej zastosowania w grupie, była to również doskonała okazja do wymiany doświadczeń
z nauczycielami i edukatorami z innych krajów, a nabyte umiejętności oraz nawiązane kontakty z pewnością przyniosą wiele korzyści naszym dzieciom i młodzieży.

Kolejny etap to wdrażanie P4C na lekcjach z młodzieżą, doskonalenie warsztatu oraz szkolenia dla innych nauczycieli w naszej szkole i województwie.

Klonowic w projekcie Erasmus+ P4C


Erasmus – to projekt poświęcony metodzie dociekań filozoficznych (P4C „philosophy for children”). Zajęcia prowadzone przy użyciu metody P4C służą rozwijaniu umiejętności samodzielnego, krytycznego i odpowiedzialnego myślenia, otwartości poznawczej, rozwijaniu osobistych zainteresowań oraz wrażliwości społecznej. Umożliwiają integrowanie różnych dziedzin wiedzy i doświadczenia, doskonalą umiejętności związanych z komunikacją i współpracą w grupie.

Prowadzenie dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą jest metodą kształcenia, w której uprawianie filozofii, rozumiane jako tworzenie i badanie filozoficznych idei w grupie złożonej z uczniów i nauczyciela, staje się nauką myślowej samodzielności, otwartości i wszechstronności.

Naszymi partnerami w projekcie są instytucje i szkoły z 4 krajów europejskich. Ze strony polskiej organizacja @Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) z siedzibą w Warszawie. Pozostali partnerzy to: z Węgier Anthropolis (@anthropolis.hu) i szkoły Radnóti (www.radnoti.hu), z Anglii LWC (@liverpoolworldcentre), ze Szwecji @Nyköping.

Angielskie zmagania

W sobotę 21 kwietnia uczniowie z klas trzecich, piątych i szóstej naszej szkoły przystąpili do międzynarodowych egzaminów Cambridge YLE Starters i Movers oraz egzaminu KET – Key English Test.
Wyniki otrzymamy przed końcem roku szkolnego.
Dziękujemy niezawodnym Rodzicom i Dziadkom za wsparcie i obecność.

Nauczyciele języka angielskiego – Dorota, Virginia i Zofia