Zapytanie ofertowe nr RFP-1/2022 (wycena nieruchomości zabudowanej)

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie Oświatowo-Wychowawcze im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie/wykonanie następujących produktów/usług:

  1. wycena nieruchomości zabudowanej, w formie operatu szacunkowego, zlokalizowanej w Lublinie, al. Warszawska 94.

Informacje dodatkowe:

  1. Dla nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta o numerze LU1I/00103249/7 w X WYDZIAŁ KSIĄG WIECZYSTYCH LUBLIN.
  2. Operat szacunkowy ma prawo wykonać jedynie uprawniony rzeczoznawca majątkowy (lub zespół rzeczoznawców lub wyspecjalizowana firma skupiająca rzeczoznawców i specjalistów z innych dziedzin) wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawców Majątkowych prowadzonego przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii.
  3. W zakresie wyceny nieruchomości rzeczoznawca ma obowiązek postępować w sposób obiektywny, niezależny i staranny w oparciu o ustawę o gospodarce nieruchomościami (Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. z późn. zm.).
  4. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin bezpośrednio na terenie nieruchomości (20-824 Lublin, al. Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 817416811 lub mailowo zarzad@klonowic.lublin.pl.
  5. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy usługi wyceny nieruchomości, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 12 stycznia 2022 r. o godzinie 12:00 (środa).

Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin związania ofertą nie może być krótszy niż do dnia 31 stycznia 2022 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zarzad@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowego zamówienia.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Zaszufladkowano do kategorii RFP/RFI

Wieszamy antenę DELTA SP7LA

Synoptycy zapowiadają: idzie zima. To ostatni moment aby nad naszym szkolnym dachem zawiesić kolejną antenę. Tym razem antena wielopasmowa na pasma 80-10m. Jest to antena „zamknięta”, długość pętli wynosi 82,60 m – znacznie bardziej odporna na zakłócenia elektromagnetyczna w porównaniu do anten typu longwire, dipol itd.

Na dachu: niezawodny Łukasz SQ8LUN i nasza „złota rączka” Mirek Zbiczak. Dziękujemy Wam za sprawną instalację naszej nowej anteny.

Zaszufladkowano do kategorii SP8PKL

Lubelscy (i nie tylko) krótkofalowcy w Klonowicu

W niedzielę, 21 listopada 2021, od godziny 11 w naszej szkolnej pracowni informatycznej odbywało się spotkanie lubelskich krótkofalowców. Frekwencja dopisała a obrady zacnego gremium trwały 2 godziny. Takie spotkania będą miały charakter cykliczny. Na spotkaniu przedstawiono, między innymi, ideę utworzenia w siedzibie naszej szkoły Lubelskiego Klubu Krótkofalarskiego PZK – to dla nas wielki zaszczyt i szansa na rozwój popularyzacji radiowej łączności amatorskiej wśród uczniów Klonowica.

Wśród uczestników spotkania znaleźli się także Janek z klasy 3J (uczestnik zajęć ABC krótkowalowcaj), jego tata Tomek SP5ETS oraz nasz nauczyciel Wojtek SQ8IFY.

Zapowiedź tego spotkania znajdziesz na oficjalnej witrynie OT 20 PZK: https://ot20.pzk.org.pl/news.php?readmore=1400

Zaszufladkowano do kategorii SP8PKL

Porozumienie z PZK

Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami amatorskiej radiokomunikacji i jej wykorzystaniem dla rozwoju własnego oraz dobra społecznego.  PZK dba o rozwój amatorskiej służby radiokomunikacyjnej i satelitarnej w Polsce.  PZK jest reprezentantem swoich członkiń i członków wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych. PZK jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą non profit.

Zaszufladkowano do kategorii SP8PKL

Instalujemy antenę D-130 i skaner SDRplay

Aby stworzyć podstawowe warunki techniczne do realizowanych w szkole zajęć ABC krótkofalowca zainstalowaliśmy dzisiaj: na dachu – antenę szerokopasmową DIAMOND D-130, a w pracowni informatycznej – SDRPlay RSPdx czyli odbiornik szerokopasmowy 0.01-2000 MHz z funkcją skanera częstotliwości radiowych.
Jesteśmy gotowi do pierwszych zajęć i pierwszych nasłuchów eteru.

Zaszufladkowano do kategorii SP8PKL

ABC krótkofalowca – harmonogram zajęć

W najbliższy wtorek, 5 października br., rozpoczynamy cykl zajęć dodatkowych „ABC krótkofalowca”. Będę miał przyjemność prowadzić te zajęcia. Zajęcia przeznaczone są dla wszystkich uczniów, od pierwszej aż do ósmej klasy.

Zajęcia odbywały się będą wg. harmonogramu:
klasy 1-8, grupa 1: wtorek, 14:10-14:55
klasy 1-8: grupa 2: wtorek, 14:55-15:40
klasy 1-8: grupa 3: wtorek, 15:30-16:15

Po skompletowaniu wszystkich grup wiekowych, ww. terminy mogą ulec zmianie w taki sposób, aby były wygodne dla wszystkich uczestników zajęć.

Zajęcia będą przeprowadzane w salach 201 oraz 201A.
Częstymi gośćmi na zajęciach będą lubelscy krótkofalowcy, członkowie Polskiego Związku Krótkofalowców, Klubu Łączności i Informatyki SP8KAF oraz Plutonu Łączności Obrony Cywilnej przy Wydziale zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego..

Zapisy na zajęcia:
– dziennikiem elektronicznym;
– lub u wychowawców oddziałów;
– lub u opiekunów świetlicy;
– lub w czasie trwania zajęć w sali 201 i 201A.

73!
z pozdrowieniami
Wojciech Golus
SQ8IFY

Zaszufladkowano do kategorii SP8PKL

Krótkofalowcy na Pikniku Ogródkowym

we wtorek 28 września o godzinie 16.00 Piknikiem Ogródkowym rozpoczęliśmy na dobre nowy rok szkolny 2021/2022! 👋🧑‍🎓☀️🥳
Gościliśmy całą społeczność szkolną – uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, dziadków oraz absolwentów. 🤩
Było mnóstwo atrakcji! ⚽️🤹‍♀️ Zobaczcie na poniższe zdjecia jak fantastycznie się bawiliśmy! 🥰

Gorące podziękowania 👏👏👏 za wielkie zaangażowanie w organizację Pikniku dla Wolontariuszy klas 8, Nauczycieli, Samorządu Uczniowskiego, Rodziców, Pracowników szkoły i wszystkich Naszych Gości!
To dzięki Wam #tradycja #Klonowica trwa!
Zaszufladkowano do kategorii SP8PKL

ABC krótkofalowca – nowe zajęcia dodatkowe dla uczniów Klonowica

Z wielka przyjemnością informujemy, że od października 2021 rozpoczynamy cykl nowych zajęć dodatkowych dla wszystkich chętnych uczniów Klonowica z klas od I do VIII pod nazwą ABC krótkofalowca.

Krótkofalarstwo to wyjątkowy sposób na łączność ze światem, to zajęcie polegające na amatorskim nawiązywaniu potwierdzonej łączności radiowej. Podczas zajęć zgłębiamy tajniki amatorskiego ruchu krótkofalarskiego, rozbudzamy ciekawość i zainteresowanie krótkofalarstwem, zdobywamy umiejętności w zakresie posługiwania się narzędziami i różnymi typami emisji w łączności oraz wychowujemy naszych uczniów w poszanowaniu kultury słowa i etyki związanej z tą formą komunikacji między ludźmi.

Zaszufladkowano do kategorii SP8PKL

Harmonogram rozpoczęcia Roku Szkolnego 2021/22

Harmonogram rozpoczęcia
Roku Szkolnego 2021/22, 1 września 2021 r.:

Odział przedszkolny „Kluczyki” – zajęcia w godz. 8.00-16.00 (sala 101).
Klasa 1a – godz. 9.00 w sali klasy (s.108)
Klasa 1m – godz. 9.00 w sali klasy (s.109)
Klasa 2a – godz. 10.00 w sali klasy (s.103 lub 203)
Klasa 2k – godz. 10.00 w sali klasy (s.105 lub 209)
Klasa 3a – godz. 11.00 w sali klasy (s.106)
Klasa 3j – godz. 11.00 w sali klasy (s.107)
Kasa 4a – godz. 9.00 w sali klasy (s.206)
Klasa 4j – godz. 9.00 w sali klasy (s.207)
Klasa 5a – godz. 10.00 w sali klasy (s.208)
Klasa 6a – godz. 10.00 w sali klasy (s.205)
Klasa 7a – godz.12.00 w sali klasy (s.212)
Klasa 7j – godz. 12.00 w sali klasy (s.211)
Klasa 8a – godz. 11.00 w sali klasy (s.213)
Klasa 8e – godz. 11.00 w sali klasy (s.210)