Porozumienie z PZK

Polski Związek Krótkofalowców jest największą krajową organizacją, skupiającą osoby zainteresowane różnymi formami amatorskiej radiokomunikacji i jej wykorzystaniem dla rozwoju własnego oraz dobra społecznego.  PZK dba o rozwój amatorskiej służby radiokomunikacyjnej i satelitarnej w Polsce.  PZK jest reprezentantem swoich członkiń i członków wobec instytucji państwowych i organizacji społecznych, krajowych i zagranicznych. PZK jest Organizacją Pożytku Publicznego działającą non profit.