Wyniki Egzaminu ósmoklasisty 2020

Wyniki egzaminu ósmoklasisty, przeprowadzonego w dniach 16-18 czerwca 2020, na podstawie informacji Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

  • język polski 77% (województwo lubelskie 60%, kraj 59%);
  • matematyka 83% (województwo lubelskie 46%, kraj 46%);
  • język angielski 87% (województwo lubelskie 52%, kraj 54%).

GRATULUJEMY wszystkim zdającym i ich nauczycielom.