Zapytanie ofertowe nr RFP-6/2020 (wykonanie i montaż rolet okiennych)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

 1. Wykonanie i montaż rolet zaciemniających podgumowanych w budynku Społecznej Szkoły Podstawowej im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie (20-824 Lublin, al.Warszawska 94).

Informacje dodatkowe:

 1. Należy wykonać i zamontować rolety zaciemniające, podgumowane (w kasetach) które nie przepuszczają światła i blokują ciepło słoneczne.
 2. Osłony należy zamontować na 18-tu oknach (po 3 skrzydła), w następujących salach lekcyjnych:
  1. sala nr 103 – 2 kpl.;
  2. sala nr 104 – 1 kpl.;
  3. sala nr 105 – 3 kpl.;
  4. sala nr 106 – 3 kpl.;
  5. sala nr 107 – 3 kpl.;
  6. sala nr 108 – 2 kpl.;
  7. sala nr 109 – 2 kpl.;
  8. sala nr 209 – 2 kpl.
 3. Kolor kasety: biały. Kolor prowadnic pionowych: biały. Kolor tkaniny podgumowanej: do uzgodnienia. Strona sterowania: w zależności od rodzaju skrzydła okiennego (lewa lub prawa).
 4. Przybliżone wymiary rolet (wraz z kasetą i prowadnicami) dla jednego kompletu okien (dwa górne skrzydła rozwierne i jedno dolne skrzydło uchylne) podane w centymetrach (długość x wysokość):
  1. skrzydło rozwierne lewe (górne): 58 x 117;
  2. skrzydło rozwierne prawe (górne): 58 x 117;
  3. skrzydło uchylne (dolne): 132 x 50.
 5. Fotografia jednego kompletu okien:
 6. Planowany termin rozpoczęcia robót (montażu): 17 sierpnia 2020.
  Planowany termin zakończenia prac: sukcesywnie do 31 grudnia 2020.
 7. Wymagana gwarancja min. 60 miesięcy.
 8. Zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin i pomiarów bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl.
 9. Wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywany zakres prac. Zakres ten może ulec zwiększeniu o prace dodatkowe, np.  instalacja rolet w innych pomieszczeniach. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy rolet, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 30 lipca 2020 r. o godzinie 12:00 (czwartek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym i przedmiarze robót, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano następującego wyboru:
BOBI-DECOR Sp. Jawna, ul. Gospodarcza 23G, 20-211 Lublin.