Zapytanie ofertowe nr RFP-1/2020 (art. papiernicze i biurowe)

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie w 2020 roku następujących produktów/usług:

1. PAPIER KSERO BIAŁY A/4 (min.: 80 g/m2, białość CIE 146) w ryzach po 500 kartek. Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych, do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego, musi mieć możliwość obustronnego wkładania do urządzenia biurowego tzn. papier bez zaznaczonej strony wierzchniej – 500 ryz;
2. PAPIER KSERO BIAŁY A/3 (min.: 80 g/m2, białość CIE 146) w ryzach po 500 kartek. Papier będzie miał zastosowanie w urządzeniach biurowych, do kopiowania kserograficznego, drukowania laserowego, musi mieć możliwość obustronnego wkładania do urządzenia biurowego tzn. papier bez zaznaczonej strony wierzchniej – 10 ryz;
3. SEGREGATOR A4/50mm wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią, dwustronna etykieta, wyposażony w mechanizm dźwigniowy z dociskaczem – 50 sztuk;
4. SEGREGATOR A4/70mm wykonany z tektury obustronnie pokrytej folią, dwustronna etykieta, wyposażony w mechanizm dźwigniowy z dociskaczem – 50 sztuk;
5. MARKER suchościeralny V BOARD MASTER (producent PILOT), marker posiada wymienny zbiornik z płynnym atramentem, kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony – łącznie 100 sztuk;
6. WKŁAD (nabój z atramentem) do markera V BOARD MASTER (producent PILOT), kolory: czarny, niebieski, zielony, czerwony – łącznie 200 sztuk.

Powyżej przedstawiamy przewidywane ilości. Ilości te mogą ulec zmianie. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do 31 grudnia 2020 r., według potrzeb szkoły, a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór dostawcy artykułów papierniczych i biurowych, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 31 stycznia 2020 (piątek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2020 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano wyboru dostawcy artykułów papierniczych i biurowych w 2020 roku, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę:
ABC Papier Sp. z o.o., ul. Związkowa 27, 20-148 Lublin.