ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

ZAPRASZAMY NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2019/2020
SPOTYKAMY SIĘ W PONIEDZIAŁEK 2 WRZEŚNIA 2019
(w sali gimnastycznej)

KLASY I, II, III o godz. 10:00
KLASY IV – VIII o godz. 11:00

Rodziców i dzieci oddziału KLUCZYKI (zerówka) zapraszamy na zajęcia,
również w poniedziałek 2 września, w godzinach od 8:00 do 16:00 (w sali 101).