Etap szkolny IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ „USER”

28 lutego 2019 r. w Klonowicu odbył się etap szkolny IV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU WIEDZY INFORMATYCZNEJ „USER” w którym wzięło udział prawie 50 uczniów z klas 5, 6, 7, 8 i gimnazjum. Do etapu wojewódzkiego zakwalifikowali się (w kolejności alfabetycznej): Kamil Homziuk (8j), Mikołaj Kuziuk (8j), Jan Piskorski (8z) i Wiktor Tofil (8z). Etap wojewódzki konkursu odbędzie się we czwartek 14 marca w Zespole Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie. Patronat nad konkursem objęli: Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk i Młodzieżowa rada Miasta Lublin.