Zapytanie ofertowe nr 5/2019

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

  1. Wykonanie projektu graficznego fototapety: kolaż ze zdjęć i materiałów graficznych dostarczonych przez szkołę;
  2. Druk cyfrowy fototapety: materiał do druku powinien być trwały, wytrzymały i wodoodporny; wymagana odporność na szkodliwe działanie promieni słonecznych; odpowiednio dobrana gęstość materiału powinna ukrywać ewentualne niedoskonałości ścian; druk powinien zapewnić doskonałe odzwierciedlenie kolorów i naturalne barwy;
  3. Wyklejenie ścian fototapetą w sposób zapewniający idealne przyleganie do podłoża.

Informacje dodatkowe:

  1. powierzchnia fototapety: 100 m² (szerokość ∼33 m, wysokość ∼3 m);
  2. wymagana gwarancja min. 48 miesięcy;
  3. zainteresowanych oferentów zapraszamy do dokonania oględzin i zapoznania się z planowaną lokalizacją fototapety bezpośrednio w budynku naszej szkoły (20-824 Lublin, al.Warszawska 94). Termin spotkania należy ustalić wcześniej telefonicznie +48 513821142 lub mailowo administrator@klonowic.lublin.pl; 
  4. wybierając się do nas warto posłużyć się mapą: https://www.klonowic.lublin.pl/kontakt/jak-dojechac/.

Powyżej przedstawiamy przewidywane ilości. Ilości te mogą ulec zmianie. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do 31 grudnia 2019 r., według potrzeb szkoły, a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór wykonawcy projektu, druku i wyklejenia fototapety, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie ofert dokonano wyboru wykonawcy projektu, druku i wyklejenia fototapety, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę: ASC GLOBAL s.c., 20-029 Lublin, ul. M.C. Skłodowskiej 52/2.