Zapytanie ofertowe nr 4/2019

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie i skonfigurowanie dwóch jednakowych (jednorodnych) kolorowych kserokopiarek używanych (np. po-leasingowych) Konica Minolta Bizhub o parametrach nie gorszych niż:

 1. model C224e (lub nowszy/wyższy);
 2. drukowanie: kolorowe drukowanie laserowe A4/A3, prędkość druku (i kopiowania) A4 – 22 str./min, drukowanie dwustronne, rozdzielczość drukowania 1800×600 dpi, 1200×1200 dpi;
 3. podajnik papieru: 2 kasety po 500 arkuszy każda + podajnik boczny 150 arkuszy;
 4. skanowanie: rozdzielczość 600 x 600 dpi, dwustronny podajnik oryginałów (np. DF-624), funkcja wysyłania zeskanowanych dokumentów na adres e-mail lub udostępniony folder na komputerze;
 5. wyposażenie: oryginalna podstawa na kółkach, komplet tonerów na ok. 25000 kopii, duży i czytelny wyświetlacz dotykowy, menu w języku polskim, czytnik kart zbliżeniowych (używane w szkole karty pracują w standardzie UNIQUE 125 kHz);
 6. dodatkowe wymagania i usługi do wykonania przez oferenta:
  1. konfiguracja na urządzeniach kont użytkowników (na pierwszym urządzeniu około 50 kont, na drugim urządzeniu około 10 kont);
  2. konfiguracja na urządzeniach następujących funkcjonalność w zakresie zarządzania wydrukiem:
   1. każdy użytkownik posiada kartę zbliżeniową (używane w szkole karty pracują w standardzie UNIQUE 125 kHz) do logowania się na urządzeniu;
   2. każdy użytkownik (każda karta) może mieć przypisane określone uprawnienia np. możliwość drukowania w kolorze, miesięczne limity na liczbę wydruków, itp;
   3. możliwość uzyskania comiesięcznego raportu z informacją o ilości wydruków dla danego użytkownika z podziałem na wydruki czarno-białe i kolorowe;
   4. możliwość kontrolowania i zarządzania środowiskiem wydruku;
   5. zwalnianie oczekujących wydruków dopiero po zalogowaniu się użytkownika swoją kartą przy urządzeniu;
  3. instalacja urządzenia i jego konfiguracja do pracy w lokalnej sieci LAN (w uzgodnieniu ze szkolnym administratorem sieci);
  4. szkolenie personelu z zakresu obsługi urządzenia, kopiowania, drukowania i skanowania;
  5. szkolenie szkolnego administratora sieci z zakresu zarządzania wydrukiem;
  6. instrukcja obsługi w języku polskim na papierze i w wersji elektronicznej, sterowniki w języku polskim;
  7. w ofercie proszę podać aktualny stan liczników kopi/wydruków oferowanych urządzeń;
  8. gwarancja 5 lat (60 miesięcy) bez limitu kopii.

Powyżej przedstawiamy przewidywane ilości. Ilości te mogą ulec zmianie. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór dostawcy kolorowych kserokopiarek Konica Minolta Bizhub, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 lutego 2019 r. o godzinie 12:00 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 marca 2019 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano wyboru dostawcy który przedstawił najkorzystniejszą ofertę: FORCOPY Paweł Kuczyński, 02-026 Warszawa, ul. Raszyńska 32/44.

W związku ze zmianą koncepcji rozbudowy swojej infrastruktury informatycznej Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie podejmuje decyzję, że planowany zakup towarów/usług stanowiących przedmiot niniejszego zapytania nie będzie realizowany.