Zapytanie ofertowe nr 2/2019

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie w 2019 roku następujących produktów/usług:

1. papier toaletowy w dużej rolce JUMBO, makulaturowy, jednowarstwowy, szary, średnica zewnętrzna rolki ~19cm, szerokość rolki 9-10 cm, długość ~140m – 720 rolek;
2. ręcznik papierowy w rolce MAXI, dwuwarstwowy, średnica zewnętrzna rolki ~19 cm, szerokość rolki 19-20 cm, długość ~150m – 960 rolek;
3. chusteczki higieniczne dwuwarstwowe wyciągane z kartonika, min. pojemność kartonika 150 szt. – 100 sztuk;
4. ścierka z mikrofibry 30×30 cm, kolory: czerwony, niebieski, zielony, żółty – łącznie 60 sztuk;
5. mydło antybakteryjne, przystosowane do dozowników, kanister 5 litrów –  36 sztuk;
6. płyn do mycia tablic suchościeralnych TENZI Top KLIN, butelka 1 litr ze spryskiwaczem – 12 sztuk;
7. płyn do mycia tablic suchościeralnych TENZI Top KLIN, kanister 5 litrów – 12 sztuk;
8. worki na odpady o pojemności 35 litrów HDPE – 5000 sztuk;
9. worki na odpady o pojemności 60 litrów HDPE – 5000 sztuk;
10. worki na odpady o pojemności 120 litrów LDPE – 2500 sztuk;
11. worki na odpady o pojemności 240 litrów LDPE – 200 sztuk.

Powyżej przedstawiamy przewidywane ilości. Ilości te mogą ulec zmianie. Dostawy odbywać się będą sukcesywnie do 31 grudnia 2019 r., według potrzeb szkoły, a rozliczenie nastąpi na podstawie rzeczywiście wykonanych dostaw. Niniejsze zapytanie ma na celu wybór dostawcy artykułów higienicznych i środków czystości, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę.

Termin składania ofert upływa w dniu 10 stycznia 2019 (czwartek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Termin ważności oferty nie może być krótszy niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Oferowana cena musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, w tym podatek VAT i koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły.
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Po analizie złożonych ofert dokonano wyboru dostawcy artykułów higienicznych i środków czystości w 2019 roku, który przedstawił najkorzystniejszą ofertę: BDS Sp. z o.o., ul. Garbarska 16, 20-340 Lublin.