Klonowic na łyżwach

Podobno 13-y jest pechowym dniem… ale nie dla naszych uczniów! W ramach lekcji wychowania fizycznego uczniowie klas szóstych odwiedzili dziś lodowisko Icemania.Celem wycieczki było propagowanie łyżwiarstwa jako formy aktywnego spędzania czasu wolnego, nauka i doskonalenie umiejętności jazdy na łyżwach, rozwijanie indywidualnych zainteresowań, integracja zespołów klasowych oraz oczywiście dobra zabawa 🙂 Uczniowie chętnie poddali się łyżwiarskim szaleństwom….