Narodowe Śpiewanie Hymnu w „Klonowicu”

Narodowe Śpiewanie Hymnu z okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w „Klonowicu”.

Atmosfera powagi i skupienia. Zebrani w sali gimnastycznej uczniowie i nauczyciele. I wreszcie symboliczna godzina 11.11 – pierwsze takty Mazurka Dąbrowskiego, rozlega się mocne, chóralne „Jeszcze Polska nie zginęła…”.