POMAGMY – TERAZ ZWIERZAKI – kampanie społeczne KAN

W ramach kampanii społecznych organizowanych w Klonowickiej Akademii Naukowej w październiku przeprowadzono zbiórkę żywności i akcesoriów dla zwierząt z jednego z podlubelskich schronisk. Całą kampanią dowodziła nasza uczennica Julia Karska z klasy 5a. Wzięli w niej udział uczniowie z całej naszej szkoły, jednak najwięcej zebrała klasa 8j (ponad 200 kg karmy).

Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału
w kolejnych kampaniach.

Uczniów klas 4-6 zachęcamy do kandydowania w wyborach na rektora
i dziekanów wydziałów Klonowickiej Akademii Naukowej.

Obecnie funkcjonują wydziały:

1. Przyrodniczy

2. Artystyczny

3. Literacki

4. Matematyczny

5. Gier logicznych

6. Społeczny

7. Sportowy

Wybory odbędą się w drugim tygodniu listopada. Kandydatury do poszczególnych wydziałów można zgłaszać do opiekunów KAN– p. Izy Magdziak, p. Małgorzaty Kasprzak lub p. Agnieszki Hryć.

Zapraszamy.