Zapytanie ofertowe nr 4/2018

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

1. GRUND NEUTRAL VC 153 w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany, neutralny środek o silnych właściwościach czyszczących przeznaczony do gruntownego czyszczenia wodoodpornych powierzchni podłogowych – 3 opakowania;
UWAGA: z informacji otrzymanych od producenta wynika, że GRUND NEUTRAL VC 153 nie będzie już produkowany i będzie wycofany z oferty. W związku z powyższym zmieniamy ten punkt specyfikacji na:
GRUNDPUR VC 150 w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany, zasadowy środek o podwyższonej skuteczności do gruntownego mycia mocno zabrudzonych podłóg i powierzchni odpornych na działanie alkaliów – 3 opakowania;
(aktualizacja RFP nastąpiła w dniu 20-09-2018)
2. NANO GLASS VC 176 w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT)  środek do mycia szyb, luster i powierzchni szklanych – 1 opakowanie;
3.
PIKASAT VC 120 w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany środek do gruntownego czyszczenia pomieszczeń i urządzeń sanitarnych – 1 opakowanie;
4.
MEBLIN VC 245 w opakowaniu 10 litrowym (producent: VOIGT) skoncentrowany, antystatyczny środek do mycia powierzchni drewnianych, drewnopodobnych, laminowanych oraz innych powierzchni wodoodpornych – 1 opakowanie.

Termin składania ofert upływa w dniu 24 września 2018 (poniedziałek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto (cena powinna zawierać koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły), wartość oferty netto, wartość podatku VAT, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Oferta powinna być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Do realizacji przedmiotowej dostawy/usługi wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy
P.H.U. GUSTAW Joanna Gustaw z Lublina.