Zapytanie ofertowe nr 2/2018

Szanowni Państwo,
Społeczna Szkoła Podstawowa im. Sebastiana Fabiana Klonowica w Lublinie zaprasza do wzięcia udziału w procesie składania ofert na dostarczenie następujących produktów/usług:

1. dozownik mydła w płynie o pojemności 1 litr, wykonany z tworzywa ABS, zamykany na kluczyk, producent: IMM Cleaning, kod produktu: S005 – 8 sztuk;
2. pojemnik na papier toaletowy w rolce JUMBO, producent: IMM Cleaning, kod produktu: T001 – 2 sztuki;

3. pojemnik na ręcznik papierowy w rolce MAXI, producent: IMM Cleaning, kod produktu: P001 – 4 sztuki.

Termin składania ofert upływa w dniu 18 września 2018 (wtorek). Złożona oferta powinna zawierać co najmniej: nazwę i adres oferenta, opis nawiązujący do parametrów wyszczególnionych w zapytaniu ofertowym, wartość oferty brutto (cena powinna zawierać koszt dostawy produktów do siedziby naszej szkoły), wartość oferty netto, wartość podatku VAT, okres objęty gwarancją, termin ważności oferty, termin realizacji zamówienia i warunki płatności. Oferta powinna być przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres administrator@klonowic.lublin.pl.

Będziemy wdzięczni za szybką odpowiedź na nasze zapytanie – liczymy na nawiązanie obustronnie korzystnej współpracy przy realizacji przedmiotowej dostawy/usługi.
O wyborze najkorzystniejszej oferty powiadomimy zamieszczając stosowną informację na naszej stronie internetowej (pod niniejszym wpisem).

Do realizacji przedmiotowej dostawy/usługi wybrano najkorzystniejszą ofertę firmy F.H. Soft Marta Mazur, Mariusz Mazur Sp. J. z Rzeszowa.