Śladami Jana Kochanowskiego

11 września uczniowie klas VII, VIIIj , VIIIz i III gimnazjum wraz z opiekunami podążali śladami Mistrza z Czarnolasu.
Prócz rodzinnego Czarnolasu odwiedziliśmy Zwoleń, Janowiec i Kazimierz Dolny.
Warsztaty humanistyczne przybliżyły nam sylwetkę poety związanego z naszym regionem i Lublinem.
Sprzyjająca podczas wędrówek okazała się natura, którą tak ukochał twórca, hojnie racząc nas słońcem i ciepłem letniego, choć już wrześniowego dnia.
Udana wyprawa na początek roku.