ROZPOCZĘCIE ROKU 2018/2019

ZAPRASZAMY NA ROZPOCZĘCIE ROKU SZKOLNEGO 2018/2019
SPOTYKAMY SIĘ W PONIEDZIAŁEK 3 WRZEŚNIA 2018
(w sali gimnastycznej)

KLASY I, II, III o godz. 9:00
KLASY IV, V, VI o godz. 10:00
KLASY VII, VIII i GIMNAZJUM o godz. 11:00

Rodziców i dzieci oddziału KLUCZYKI (zerówka) zapraszamy na zajęcia,
również w poniedziałek 3 września, w godzinach od 8:00 do 16:00 (w sali 101).