Organizacja żywienia w „Klonowicu” w roku 2018/2019

W roku szkolnym 2018/2019 posiłki zapewniała nam będzie lubelska firma cateringowa EKO-Planet. Ceny posiłków pozostają na niezmienionym poziomie z roku ubiegłego. Zamawianie posiłków (dla wszystkich uczniów i pracowników szkoły) oraz rozliczenia za posiłki, będą realizowane za pośrednictwem elektronicznego systemu o nazwie MASTERSZEF.

Posiłki wydawane będą, według Państwa zamówień, już od 3 września.

Przed rozpoczęciem zamawiania posiłków niezbędna jest rejestracja w systemie. Rodziców nieposiadających jeszcze konta w tym systemie prosimy o rejestrację w MASTERSZEF. Linki kierujące do właściwego formularza rejestracyjnego znajdują się w poniższym opisie.

.