Klonowic w projekcie Erasmus+ P4C


Erasmus – to projekt poświęcony metodzie dociekań filozoficznych (P4C „philosophy for children”). Zajęcia prowadzone przy użyciu metody P4C służą rozwijaniu umiejętności samodzielnego, krytycznego i odpowiedzialnego myślenia, otwartości poznawczej, rozwijaniu osobistych zainteresowań oraz wrażliwości społecznej. Umożliwiają integrowanie różnych dziedzin wiedzy i doświadczenia, doskonalą umiejętności związanych z komunikacją i współpracą w grupie.

Prowadzenie dociekań filozoficznych z dziećmi i młodzieżą jest metodą kształcenia, w której uprawianie filozofii, rozumiane jako tworzenie i badanie filozoficznych idei w grupie złożonej z uczniów i nauczyciela, staje się nauką myślowej samodzielności, otwartości i wszechstronności.

Naszymi partnerami w projekcie są instytucje i szkoły z 4 krajów europejskich. Ze strony polskiej organizacja @Instytut Globalnej Odpowiedzialności (IGO) z siedzibą w Warszawie. Pozostali partnerzy to: z Węgier Anthropolis (@anthropolis.hu) i szkoły Radnóti (www.radnoti.hu), z Anglii LWC (@liverpoolworldcentre), ze Szwecji @Nyköping.