EGZAMIN CAMBRIDGE ESOL KET

W dniu 21 kwietnia w naszej szkole odbędą się egzaminy Cambridge ESOL. Egzamin Cambridge ESOL Key English Test rozpoczyna się o godzinie 9.45 egzaminem ustnym w salach 212 i 213 na 1ym piętrze. Wszyscy uczniowie proszeni są o stawienie się na egzamin 15 minut przed czasem.


– Speaking: każdy uczestnik otrzymał na maila indywidualne potwierdzenie zgłoszenia z godziną egzaminu ustnego – Confirmation of Entry and Timetable.
Potwierdzenie należy przynieść na egzamin razem z dokumentem tożsamości oraz ołówkiem, długopisem i gumką.
– Egzamin ustny rozpoczyna się o godzinie 9.45 a kończy o godzinie 11.50.
– Reading and Writing: 12.00 – 13.10
– Listening: 13.40 – 14.10

Odbiór certyfikatów: od 25.06.2018 w Centrum Brytyjskim, Zuchów 2, Lublin
GOOD LUCK EVERYONE