WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO

KLONOWIC

WOJEWÓDZTWO

Język polski

95,7%

70,7%

Historia i wiedza o społeczeństwie

84,9%

59,1%

Matematyka

87,0%

46,7%

Przedmioty przyrodnicze

83,8%

52,9%

Język angielski poziom podstawowy

99,6%

66,0%

Język angielski poziom rozszerzony

95,2%

47,1%