Cambridge Key English Test

10 czerwca 2017 uczniowie klas VI-tych sprawdzą swoje umiejętności z języka angielskiego podczas egzaminu Cambridge Key English Test (KET). Szóstoklasiści rozpoczynający swoją drogę z egzaminami Cambridge: Jakub Jarecki, Filip Lenartowicz, Zofia Ostrowska, Anna Pasławska, Jan Piskorski, Zofia Płaza, Michał Siłuch, Zofia Szarowska, Julia Szlązak, Wiktor Tofil, Hanna Wiejak, Maja Woźniak, Oliwia Zawiślak. A już 02.06.17 pozostali szóstoklasiści zmierzą się z wewnątrzszkolnym sprawdzianem umiejętności z języka angielskiego. Sprawdzian ten będzie składał się z części pisemnej – czytanie, pisanie, słuchanie oraz ustnej.

Wszystkim zdającym życzymy opanowania, pełnej koncentracji i odwagi w prezentowaniu swoich umiejętności.

GOOD LUCK EVERYONE!

 

Zespół anglistów  Klonowica