Zajęcia rekreacyjno-sportowe w dniach egzaminacyjnych klasy III gimnazjum dla uczniów klas IV-VI

W tym roku szkolnym, kiedy uczniowie trzeciej klasy gimnazjum zmagali się z egzaminami ogólnopolskimi, najstarsze klasy szkoły podstawowej IV-VI uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego w ramach Klonowickiego Programu Imprez Rekreacyjno-Turystyczno-Zdrowotnych, który zakłada integrację społeczności szkolnej poprzez sport, turystykę i rekreację, odnajdywanie mocnych stron uczestników we wspólnym osiąganiu celu oraz wyrobienie prawidłowych nawyków zdrowotnych i spędzania czasu wolnego w sposób aktywny. Podczas trzech bardzo aktywnych dni odwiedziliśmy STREFĘ WYSOKICH LOTÓW, LUBELSKI LAS W PRAWIEDNIKACH (warsztaty surviwalowe) ORAZ AQUA LUBLIN. Serdeczne podziękowania dla szkolnego wolontariusza z klasy II gimnazjum Adama Brzęka oraz nauczycieli Małgorzaty Kasprzak, Justyny Kloc-Drobek, Iwony Trzcińskiej, Sylwii Obszańskiej–Cur, Zofii Charis, Magdy Maciążek, Marka Piszczka i Macieja Żukowskiego bez których nic by się nie udało.