EWAKUACJA

Dnia 21 grudnia 2016 roku o godzinie 11.00 w budynku Klonowica została przeprowadzona próbna ewakuacja wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. Celem ewakuacji było praktyczne przetestowanie wewnątrzszkolnej procedury ewakuacji, ukształtowanie wśród społeczności szkolnej określonych wzorców zachowań (spokój, podporządkowanie się poleceniom osoby prowadzącej alarm, pomoc kolegom/koleżankom) zachowań podczas alarmu/sytuacji kryzysowej oraz wskazanie „czułych” punktów ewakuacji, pomiaru czasu potrzebnego do całkowitej ewakuacji. Ewaluacja odbyła się zgodnie ze szkolnymi procedurami, ewakuowano 244 uczniów, 27 nauczycieli i 6 pracowników szkoły- łącznie 277 osób. Jak na pierwszą próbę wszystko odbyło się w najlepszym porządku i sprawnie. Na gorąco opracowaliśmy wnioski i rekomendacje na przyszłość.