UWAGA! UWAGA! UWAGA!

8 stycznia 2016 zostały powołane do życia w „KLONOWICU” dwie ważne instytucje klas IV-VI Klonowicka Akademia Naukowa KAN i Klonowic TV. Rektorem KAN został wybrany Mikołaj Kuziuk. Dziekanami wydziałów KAN zostali:

MATEMATYCZNY    Mikołaj Kuziuk
LITERACKI      Mateusz Stanisławek
GIER LOGICZNYCH   Albert Papliński
ARCHITEKTURY  Jakub Jarecki wicedziekan Kinga Głowniak
SPORTOWY        Jan Wachowicz
KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ   Zofia Płaza

Redaktorem naczelnym Klonowic TV został wybrany Remigiusz Dudek.

Kierownikami działów redakcji zostali:

PRZYRODNICZA    Kinga Głowniak
SPORTOWA           Hanna Gawda
KULTURALNA         Aleksandra Chomka
SPOŁECZNA           Paulina Mizerska

Kiermasz KAN i Klonowic TV w środy i piątki od 27 stycznia na I piętrze – zbiórka na Fundusz Materiałów Promocyjnych.
Inauguracja działalności Klonowickiej Akademii Naukowej i Klonowic TV odbędzie się 1 lutego 2016 – poniedziałek o godz. 12:30.
Opiekunem KAN i KLONOWIC TV jest p. Eliza Nowikowska
Wkrótce przekażemy informację o opiekunach – nauczycielach poszczególnych wydziałów KAN i redakcji KLONOWIC TV
Dziękujemy p. Edycie Kuklewskiej za wsparcie artystyczne i projekty plakatów
Zapraszamy serdecznie kolegów, rodziców i dziadków do współpracy