Etap wojewódzki Konkursu z języka angielskiego KO – Gimnazjum

GRATULACJE!!! Do etapu wojewódzkiego Konkursu z języka angielskiego Kuratorium Oświaty zakwalifikowali się uczniowie z klasy 2 i 3 gimnazjum: Tymon Frelik, Krzysztof Juchkiewicz, Marcin Latalski i Bartłomiej Morawski. Etap trzeci odbędzie się 5 lutego 2016 roku. Informacja o miejscu zostanie podana 27 stycznia 2016 roku na stronach LSCDN.
A teraz jeszcze małe przypomnienie dotyczące części 3:
Etap wojewódzki część pisemna (80 minut – 40 punktów) – test gramatyczno-leksykalny z elementami kulturo- i realioznawstwa, funkcje komunikacyjne, zadania sprawdzające rozumienie tekstu czytanego, zadania na rozumienie tekstu słuchanego, wypowiedź pisemna na podany temat.
Część ustna (10 minut – 10 punktów) – zadanie sprawdzające umiejętność prowadzenia rozmowy w języku angielskim na podstawie ilustracji i zadanie związane z interakcją na tematy zgodne z zakresem tematycznym konkursu (w informatorze Kuratorium Oświaty)
Proponowana literatura dla uczniów:

  1. http://learnenglishteens.britishcouncil.org/
  2. http://americanenglish.state.gov/materials-learning-english
  3. http://projectbritain.com/education/index.html