EWALUACJA PROBLEMOWA W KLONOWICU

W dniach 2 do 15 grudnia 2015 odbywa się w „KLONOWICU”
EWALUACJA PROBLEMOWA w zakresie wymagania
„PROCESY EDUKACYJNE SĄ ZORGANIZOWANE
W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ”
Ewaluatorami są wizytatorzy Lubelskiego Kuratorium Oświaty.