Miejsce 2 etapu Konkursu z języka angielskiego KO – Gimnazjum

2 etap Konkursu z języka angielskiego Kuratorium Oświaty dla uczniów gimnazjum odbędzie się 27 listopada 2015 roku w piątek. Konkurs ma miejsce w Gimnazjum nr 15 w Lublinie przy ul. Elektrycznej 51 (tel. 817-440-800) o godzinie 10.00. Proszę pamiętajcie o zabraniu legitymacji szkolnej. POWODZENIA .