„Miej serce…”

Zgodnie z tradycją szkoły w miesiącu wrześniu organizujemy Piknik Ogródkowy dla całej społeczności szkolnej. Mobilizujemy naszych uczniów, rodziców, przyjaciół i wszystkich sympatyków zdrowego stylu życia do wzięcia udziału w imprezie w charakterze zawodników, kibiców i organizatorów. Impreza zrzesza nie tylko naszą społeczność szkolną – uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, rodziców, dziadków, nauczycieli ale także absolwentów i przyjaciół szkoły. Myślą przewodnią tego wydarzenia był Światowy Dzień Pierwszej Pomocy przypadający w tym roku na 12 września.

Na boisku szkolnym można było zobaczyć przygotowane przez uczniów wiszące, czerwone serca na których były napisy związane z tym co lubi nasze serce. Podczas tego spotkania uczyliśmy dzieci udzielać podstawowej pomocy przedmedycznej w postaci używania numerów alarmowych, umiejętności przeprowadzania masażu serca na fantomach , które to szkoła dostała od fundacji Jurka Owsiaka. Wizyta karetki pogotowia z ratownikami i wozu strażackiego ze strażakami umożliwiła nam wszystkim zapoznanie się z pracą ratowniczą, co znaczenie podniosło rangę wydarzenia. Postawa ratowników i strażaków oraz  ich zaangażowanie w edukację dzieci była nieoceniona. Oczywiście nie mogło zabraknąć owieczki – szkolnego symbolu życzliwości, która to była podawana w kręgu przez wszystkich uczestników pikniku, a tuż za nią podążało wielkie ,czerwone serce. Klasy najmłodsze naszej szkoły w szybkim rytmie piknikowej piosenki przygotowanej przez nauczyciela muzyki panią Katarzynę Kulszew przywitały całą społeczność szkolną
a Adam Mielko niesamowitym występem saksofonowym  pobudził wszystkie serca. Część sportowa pikniku przygotowana przez nauczycieli wychowania fizycznego Magdę Maciążek i Marka Piszczka polegała na klasowym współzawodnictwie sportowym i wykonywaniu różnorodnych zadań ruchowych przez uczniów pod nadzorem naszych gimnazjalistów, którzy pełnili rolę opiekunów klas, sędziów i szkolnych wolontariuszy. Nie mogło zabraknąć szkolnego kiermaszu smakołyków i rzeczy różnych oraz tradycyjnego klonowickiego grilla. Dochód ze sprzedaży słodkości przeznaczony został na cele Samorządu Szkolnego. Do zobaczenia za rok.

Serdecznie podziękowanie dla Was wszystkich

  • dla Rodziców, którzy okazali niezastąpioną pomoc przy organizacji PIKNIKU
  • UCZNIOM gimnazjum, którzy wykazali się ogromną pracą opiekuńczą i stali się wspaniałymi opiekunami swoich młodszych kolegów i zasługują na miano wolontariusza
  • UCZNIOM wszystkich klas Szkoły Podstawowej KLONOWICA
  • obsłudze szkoły
BEZ WAS NIE BYŁOBY TAK WSPANIAŁEJ IMPREZY
W imieniu Waszego Grona Pedagogicznego
Magda Maciążek i Marek Piszczek- organizatorzy