LISTA PODRĘCZNIKÓW OBOWIĄZUJĄCYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Podręczniki dla klasy I, II i IV szkoły podstawowej oraz I gimnazjum są dotowane przez MEN i zamówi je szkoła. Podręczniki dla klasy III, V i VI szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum należy nabyć samodzielnie. Podręczniki do języków obcych do wszystkich klas należy kupić samodzielnie.

Lista podręczników – klasy I-III Szkoły Podstawowej

Lista podręczników – klasy IV-VI Szkoły Podstawowej

Lista podręczników – klasy I-III Gimnazjum