SPORTOWY DZIEŃ DZIECKA

Zgodnie z założeniami Klonowickiej Koncepcji Wychowania Fizycznego czerwiec to czas przeznaczony na zorganizowaną rekreację. 1 czerwca 2015 roku odbyła się Sportowa Olimpiada dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej. Celem tego spotkania tym bardziej przed zbliżającymi się wakacjami jest wdrożenie naszych uczniów do kształtowania prozdrowotnych zachowań już od najmłodszych lat poprzez rozbudzania w nich potrzeby ruchu jako antidotum na siedzący tryb życia, inspirowanie ich do aktywności ruchowej poprzez ciekawe i atrakcyjne formy działalności sportowej oraz propagowanie podstawowych czynności ratujących życie, wdrożenie ich do nauki najprostszych zasad udzielania pierwszej pomocy – trening na fantomach. Ważnym elementem jest trening zachowania się w trudnych sytuacjach społecznych prowadzony przez szkolnego psychologa. Są to działania wynikające ze Szkolnej Koncepcji Wychowania. Poprzez różnego rodzaju działania – scenki, filmy, prezentacje uczniowie nabywają umiejętności reagowania w momentach zagrażających ich bezpieczeństwu. Nasi najmłodsi rywalizowali w ramach Sportowej Olimpiady Narodów we współzawodnictwie państwowym: Francja, Niemcy, Anglia i Włochy. Każda drużyna wniosła swoją flagę państwową i była ubrana w kolory swojego państwa oraz powitała się w języku danego kraju. Po oficjalnej części wszystkie narody odtańczyły wspólne tańce przygotowane przez klasę III – Włochy. W części sportowej zawodnicy rywalizowali między sobą w przeciąganiu liny, sprawdzali swoich sił we współzawodnictwie państwowym w zadaniach szybkościowych, skocznościowych, zręcznościowych i równoważnych. Starsi uczniowie klas szkoły podstawowej sprawdzali swoje umiejętności podczas rywalizacji sportowej poprzez przeciąganie liny, rozgrywki w piłkę nożną – chłopcy i w grę terenową Sztandary – dziewczęta, w skokach przez skakankę, w rzucie kółkiem gimnastycznym do celu, w strzałach piłką do bramki i w zabawach zręcznościowych.
Serdeczne podziękowania
♥ dla naszych szkolnych wolontariuszy
– uczniów klasy II gimnazjum, którzy dzielnie sędziowali klasom starszym szkoły podstawowej i wspierali ich w wykonywaniu jak najdokładniej i najszybciej zadań ruchowych,
– chłopców klasy I gimnazjum za pomoc organizacyjną,
♥ dla uczniów klasy IV s, którzy przygotowali zadania sportowe dla klas najmłodszych,
♥ dla wszystkich nauczycieli czuwających nad bezpieczeństwem w tym dniu.

Dziękujemy ♥
Wasi nauczyciele