KLONOWIC BIEGA

Zgodnie z tradycją szkoły w miesiącu maju kultywujemy bieganie jako wspaniałą formę aktywności fizycznej. Mobilizujemy naszych uczniów, rodziców, przyjaciół  i wszystkich sympatyków zdrowego stylu życia do wzięcia udziału w imprezie w charakterze zawodników, kibiców i organizatorów. Sądzimy, że to świetny pomysł, dlatego wzorem lat ubiegłych Społeczna Szkoła Podstawowa i Społeczne Gimnazjum im. S.F. Klonowica w Lublinie zorganizowały kolejny bieg w  ramach Ogólnopolskiej Akcji Polska Biega 2013.