Międzynarodowe Badanie Kompetencji Komputerowych i Informacyjnych

W dniu 22 kwietnia 2013 uczniowie klasy 2g wzięli udział w przeprowadzanym w naszym gimnazjum badaniu ICILS 2013. Międzynarodowe Badanie Biegłości Komputerowej i Informacyjnej (International Computer and Information Literacy Study, ICILS) to badanie edukacyjne realizowane przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Ewaluacji Osiągnięć Edukacyjnych (The International Association for the Evaluation of Educational Achievement; IEA). W Polsce koordynacją badań ICILS zajmuje się Instytut Badań Edukacyjnych. Polska jest jednym z 18 krajów uczestniczących w badaniu. Badanie koncentruje się na pomiarze w dziedzinie biegłości informacyjnej (information literacy) oraz komputerowej (computer literacy) uczniów drugich klas gimnazjum. Celem badania jest: określenie słabych i mocnych stron umiejętności uczniów w zakresie biegłości komputerowej i informacyjnej (computer information literacy – CIL) oraz różnic w poziomie tych umiejętności między krajami i w ramach krajów uczestniczących w badaniu.