FORUM PRZYRODNICZE

W dniu 11 września odbyło się spotkanie z uczniami szkoły podstawowej i gimnazjum Klonowica w ramach FORUM PRZYRODNICZEGO. Uczniowie zainteresowani przedmiotami przyrodniczymi zapoznali się z obszarami działań, czasopismami przyrodniczymi oraz aktualiami. W forum uczestniczyli nauczyciele: p. Iwona Kryczka, p.Iwona Trzcińska, p.Tomasz Piersiak.