PROJEKT PROFILES

W miesiącu czerwcu klasa II gimnazjum uczestniczyła w miedzynarodowym projekcie PROFILES – Professional Reflection-Oriented Focus on Inquiry-based Learning and Education though Science. Uczniowie realizowali moduł dotyczący tematyki – Jak skutecznie i bezpiecznie stosować środki czystościowe? Uczniowie planowali doświadczenia a następnie doświadczalnie weryfikowali postawione wcześniej hipotezy w celu rozwiązania powyższego problemu. Realizacja modułu zakończyła się prezentacją wyników i wniosków z przeprowadzonych badań.  Więcej o projekcie.