Certyfikaty dla naszych E-Nauczycieli

W dniu 22 lutego 2012 r. nauczyciele informatyki Społecznej Szkoły Podstawowej i Społecznego Gimnazjum im. S.F. Klonowica – Justyna Kloc i Wojciech Golus – otrzymali Certyfikaty E-Nauczyciela. Certyfikat E-Nauczyciela wydawany jest przez Stowarzyszenie E-learningu Akademickiego i stanowi potwierdzenie kompetencji w zakresie tworzenia treści oraz prowadzenia zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość.