BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE

Nasza szkoła jako jedna z 21 szkół województwa lubelskiego została zakwalifikowana do programu „Bezpieczeństwo w szkole”. Program ten realizowany jest pod nadzorem sędzi Anny Marii Wesołowskiej oraz został objęty honorowym patronatem Uniwersytetu Dziecięcego Unikids. Spotkanie, które odbyło się w naszej szkole dotyczyło przemocy rówieśniczej oraz edukacji prawnej dzieci w tym zakresie. Naszymi gośćmi były: sędzia rodzinny p. Katarzyna Pszczoła oraz koordynator projektu p. Katarzyna Łata z Uniwersytetu Unikids. Mamy nadzieję na kontynuowanie współpracy.