NAJLEPSZY ABSOLWENT GIMNAZJUM

Michał Smyka osiągnął w roku szkolnym 2010/2011 średnią 5.47. Na egzaminie gimnazjalnym uzyskał najlepszy wynik w klasie 86 pkt. Uczestniczył w eliminacjach szkolnych konkursów przedmiotowych: biologicznego i historycznego. W Konkursie Krasomówczym zakwalifikował się do II etapu. Do sukcesów w tej dziedzinie przyczyniła się polonistka Pani Ewa Janiszewska. Z pasją angażował się w zajęcia kółek: polonistycznego i historycznego. Pod okiem nauczyciela historii Pana Benedykta Macieja Żukowskiego zdobył II i III miejsce w konkursie wiedzy ,,Jan III Sobieski w świadomości historycznej Polaków”. Michał piastował funkcję z-cy Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego, kierowanego przez Panią Dyrektor Elizę Nowikowską i psychologa Panią Martę Grelę. Identyfikując się z filozofią szkoły, brał udział w akcjach charytatywnych, pomagał w organizacji WOŚP. Uczeń łączy sportowe umiejętności i zainteresowania z zaangażowaniem na rzecz innych. Brał udział, jednocześnie przygotowując wiele szkolnych imprez sportowych, w tym: Ogólnopolską Akcję ,,Polska Biega”- Biegi Klonowica, Puchar Klonowica. Chętnie uczestniczy we wszelkich wyprawach rekreacyjno-surviwalowych, organizowanych przez nauczycieli wychowania fizycznego Panią Magdalenę Maciążek i Pana Marka Piszczka. Michał posiada wiele pozytywnych cech osobowościowych, odegrał więc bardzo ważną rolę w kształtowaniu i konsolidacji zespołu klasowego, którego wychowawcą była nauczycielka biologii Pani Iwona Trzcińska. Jest koleżeński, chętnie pomaga innym, umie odnaleźć się w wielu sytuacjach. Dzięki otwartości na świat i ludzi, życiowemu optymizmowi i poczuciu humoru stale zyskuje sympatię zarówno pedagogów jak i rówieśników. Michał Smyka to dojrzały, choć jeszcze tak młody człowiek, umiał w pełni wykorzystać swoje możliwości własne, jak i to, co przekazywali mu wychowawcy i nauczyciele.