NAJLEPSZE ABSOLWENTKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NAJLEPSZE ABSOLWENTKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nina Piotrowska
Osiągnęła w roku szkolnym 2010/2011 średnią 6,0. Uczestniczyła w eliminacjach szkolnych konkursów przedmiotowych: przyrodniczego i polonistycznego. Zdobyła tytuł laureatki Konkursu Polonistycznego, plasując się na 7 pozycji wśród 84 finalistów. Do sukcesu przyczyniła się niewątpliwie jej polonistka Pani Ewa Janiszewska. Uczennica piastowała funkcję z-cy Gospodarza Klasy, biorąc aktywny udział w pracach Samorządu Uczniowskiego, kierowanego przez Panią Dyrektor Elizę Nowikowską i psychologa Panią Martę Grelę. Brała udział w akcjach charytatywnych, była wolontariuszem WOŚP i Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Nina to uczennica bardzo uzdolniona, ambitna, pracowita, ciągle stawiająca sobie nowe wyzwania. Chętnie służy pomocą, jest wrażliwa na potrzeby innych. Ceniona wśród nauczycieli i rówieśników za wysoką kulturę osobistą i zaangażowanie w pracę. Wraz z grupą kolegów i koleżanek klasowych z pasją uczęszcza na zajęcia teatralne. Wspólnie osiągnęli wielki sukces – dwukrotnie zajęli I miejsce w przeglądach teatralnych. Lubi także wykonywać wszelakie prace plastyczne.

Magdalena Sikora
Osiągnęła w roku szkolnym 2010/2011 średnią 6,0. Uczestniczyła w eliminacjach szkolnych konkursów przedmiotowych: przyrodniczego, historycznego i polonistycznego i okręgowych historycznego i polonistycznego, a w konkursie „Flora i fauna Lubelszczyzny – gatunki chronione” – zajęła II miejsce. Piastowała funkcje Gospodarza Klasy i Przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego – pod kierunkiem Pani Dyrektor Elizy Nowikowskiej i psychologa Pani Marty Greli. Z obowiązków wywiązywała się z wielkim zaangażowaniem i sumiennością. Brała udział we wszystkich akcjach charytatywnych organizowanych przez Ministerstwo Spraw Społecznych prowadzone przez matematyka Panią Jolantę Dyrdę. Była wolontariuszem WOŚP i Akcji Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Osiągnęła też sukcesy na polu sportowym: I miejsce w Mistrzostwach Powiatu Grodzkiego Lublin „Igrzyska Młodzieży Szkolnej Szkół Podstawowych 2010/2011” w drużynowym tenisie stołowym, IX miejsce w Wojewódzkich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w drużynowym tenisie stołowym Kocudza 2010/2011. Magda to uczennica obdarzona wieloma pozytywnymi cechami: jest pracowita, dobrze zorganizowana, wszechstronnie utalentowana, posiada wysoką kulturę osobistą. Chętnie służy pomocą, jest wrażliwa na potrzeby innych, emanuje radością i pogodą ducha. W roku szkolnym 2010/2011 otrzymała tytuł Najmilszej Koleżanki klasy VI, prowadzonej przez wychowawcę i jednocześnie polonistkę Panią Ewę Janiszewską. Z pasją wykonuje wszelkie prace plastyczne, lubi też grać w szachy.