Mistrzostwa Szkoły w Taekwondo

15 kwietnia 2011 roku w sali gimnastycznej Klonowica odbyły się przy wspaniałej publiczności – dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, uczniowie i zawodnicy Mistrzostwa Szkoły w Taekwondo. Sekcja taekwondo DAN Klonowic w składzie:

 • klasa I
  Michalina Mazur
  Paweł Sikora
  Marcel Łopatyński
  Felek Kłos
  Kuba Kozłowski
  Igor Grela
  Mikołaj Król
  Janek Marzec
  Mateusz Jeż-Jagielski
  Katarzyna Czabaj
  Jan Wieczorek
 • klasa II
  Bartek Sokołowski
  Gabrysia Wojciechowska
  Kamil Wojnowski
  Michał Rusinek
  Michał Wójcik
  Konrad Bargenda
  Kuba Moszyński
 • klasa III
  Weronika Wal
  Kuba Jóźwiak
  Andrzej Ligęza
  Olek Podkowiński
  Krzysiek Juchkiewicz
  Tymon Frelik
  Jasiek Kłos
 • klasa IV
  Bartek Morawski
  Bartosz Mirosław
  Ala Olejnik
 • klasa V
  Ola Sawczuk

rozegrała między sobą konkurencje sportowe (techniki specjalne – kopnięcie dosiężne z wyskoku wzwyż, walki soft stick – gąbkowe pałki, tradycyjne układy formalne, walki touch-contact)   w różnych kategoriach wzrostowych.

TECHNIKI SPECJALNE – KOPNIĘCIE DOSIĘŻNE Z WYSKOKU WZWYŻ

I kategoria  – 125 cm wzrostu
1 m-ce Igor Grela
2 m-ce Felek Kłos
3 m-ce Michalina Mazur

II kategoria – 130 cm wzrostu
1 m-ce Mateusz Jeż- Jagielski
2 m-ce Jan Marzec
3 m-ce Gabriela Wojciechowska

III kategoria +130 cm wzrostu
1 m-ce Kamil Wojnowski
2 m-ce Kuba Moszyński
3 m-ce Michał Rusinek

IV kategoria – 145 cm wzrostu
1 m-ce Andrzej Ligęza
2 m-ce Krzysztof Juchkiewicz
3 m-ce Jasiek Kłos

V kategoria + 145 cm wzrostu
1 m-ce Ala Olejnik
2 m-ce Bartek Morawski
3 m-ce Weronika Wal

WALKI SOFT STICK – GĄBKOWE PAŁKI

I kategoria  – 125 cm wzrostu
1 m-ce Felek Kłos
2 m-ce Kuba Kozłowski
3 m-ce Paweł Sikora

II kategoria – 130 cm wzrostu
1 m-ce Kasia Czabaj
2 m-ce Jan Marzec
3 m-ce Mateusz Jeż-Jagielski

III kategoria +130 cm wzrostu
1 m-ce Konrad Bargenda
2 m-ce Michał Wójcik
3 m-ce Kamil Wojnowski

IV kategoria – 145 cm wzrostu
1 m-ce Jan Kłos
2 m-ce Andrzej Ligęza
3 m-ce Krzysztof Juchkiewicz

V kategoria + 145 cm wzrostu
1 m-ce Ola Sawczuk
2 m-ce Bartosz Mirosław
3 m-ce Bartek Morawski

TRADYCYJNE UKŁADY FORMALNE

W tej konkurencji wzięli udział najstarsi uczniowie sekcji: Ola Sawczuk, Ala Olejnik, Weronika Wal, Bartek Morawski, Bartosz Mirosław, Tymon Frelik, Krzysztof Juchkiewicz, Jasiek Kłos, Kuba Jóźwiak, Andrzej Ligęza i Olek Podkowiński.

kategoria dziewcząt
1 m-ce Ola Sawczuk
2 m-ce Weronika Wal
3 m-ce Ala Olejnik

kategoria chłopców
1 m-ce Kuba Jóźwiak
2 m-ce Bartosz Mirosław
3 m-ce Krzysiek Juchkiewicz

WALKI TOUCH-CONTACT

 W dwóch kategoriach wzrostowych rozegrano tę konkurencję.

I kategoria – 145 cm wzrostu
Krzysztof Juchkiewicz
Tymon Frelik
Andrzej Ligęza
Jan Kłos
Bartek Morawski
1 m-ce Andrzej Ligęza

II kategoria + 145 cm wzrostu
Bartosz Mirosław
Weronika Wal
Kuba Jóźwiak
Ola Sawczuk
Ala Olejnik
1 m-ce Bartosz Mirosław

Wszyscy zawodnicy zajmujący pierwsze 3 miejsca zostali obdarowani medalami i dyplomami natomiast w układach formalnych i w walkach zostały rozdane puchary. Wszystkim zawodnikom gratulujemy prawdziwie sportowej postawy i osiągniętych wyników.