ALFIK MATEMATYCZNY 2011

WYRÓŻNIENI W KONKURSIE ALFIK MATEMATYCZNY 2011
Bartłomiej Morawski – laureat, nagroda główna: wyjazd na obóz
Mateusz Gil – wyróżnienie za osiągnięcie bardzo dobrego wyniku
Marcin Latalski – wyróżnienie za osiągnięcie bardzo dobrego wyniku

GRATULUJEMY!!!