EGZAMIN GIMNAZJALNY

Egzamin gimnazjalny na zakończenie gimnazjum napisaliśmy najlepiej ze wszystkich szkół niepublicznych w Lublinie i na Lubelszczyźnie!

My – 81 pkt
Lublin – 61,70 pkt
Lubelszczyzna – 52 pkt
Polska – 54,21 pkt